ΥΓΕΙΑ

Ακόμα πιο ασφαλής η διόρθωση μυωπίας με τα λέιζερ 8ης γενιάς

Τέλοςστη μυωπία και τους φακούς επαφής βάζει ανώδυνα μέσα σε λίγα λεπτά η  διαθλαστική χειρουργική με laser 8ης γενιάς!
Ακόμα πιο ασφαλής η διόρθωση μυωπίας με τα λέιζερ 8ης γενιάς

Τέλοςστη μυωπία και τους φακούς επαφής βάζει ανώδυνα μέσα σε λίγα λεπτά η διαθλαστική χειρουργική με laser 8ης γενιάς!

Ηεπέμβαση είναι σήμερα ακόμα πιο ασφαλής χάρη στις νεότερες τεχνολογικέςεξελίξεις και ο ασθενής όχι μόνο αποκτά ξανά την όραση του αλλά ταυτόχρονα απαλλάσσεται από τους κινδύνουςμόλυνσης αλλά και την καθημερινή έγνοιαπου έχει για τους φακούς επαφής .

«Η επέμβαση με laser 8ης γενιάς δίνειοριστική λύση σε όσους πάσχουν από κάποια διαθλαστική ανωμαλία όπως μυωπία,υπερμετρωπία, αστιγματισμό και χρησιμοποιούν φακούς επαφής» τονίζει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Ιωάννης Α.Μάλλιας .

Σύμφωναμε τον κ. Ιωάννη Μάλλια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας των laser οι επεμβάσειςδιόρθωσης της μυωπίας το τελευταίοδιάστημα είναι ακόμα πιο ασφαλής.

Κιαυτό γιατί τα σύγχρονα laser 8ηςγενιάς μπορούν να σμιλεύσουν τονκερατοειδή με 750 μικροσκοπικούς παλμούς το δευτερόλεπτο! Επίσης διαθέτουνιχνηλάτη(eye tracker) ο οποίος μπορεί να κάνει μέχρι και 1050 μετρήσεις τοδευτερόλεπτο και να «κλειδώνει» σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του ματιού σεέξι επίπεδα/διαστήματα αντισταθμίζοντας κάθε παρέκκλιση του σε χρόνο τριώνχιλιοστών του δευτερολέπτου (0.003sec)!

Τα laser 8ης γενιάς διαθέτουντεχνολογία δυο επιπέδων ενέργειας (dualfluence) και λογισμικό για έξυπνη κατανομή των παλμών του (intelligent thermal control). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των παλμώνlaser, εξαιρετική ασφάλεια και καταπληκτικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης Lasik, για τηνδιόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού ο χειρουργός οφθαλμίατροςχρησιμοποιεί το femptosecond laser, με το οποίο δημιουργεί κρημνό(flap) στην πρόσθια επιφάνεια τουκερατοειδούς. Στη συνέχεια με το ecximer Laser, σμιλεύει το υποκείμενο στρώματου κερατοειδούς και με τον τρόπο αυτόεπιτυγχάνεται η εστίαση των εισερχόμενων ακτίνων του φωτός στον αμφιβληστροειδήχιτώνα.

Οιδιαθλαστικές επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί περαιτέρω το τελευταίο διάστημα με τηνπρωτοποριακή τεχνική Lasik Extra. Σύμφωνα με τον κ. Μάλλια, τα βήματα πουακολουθούνται στην επέμβαση Lasik Extra περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό τηςεπέμβασης Lasik και της διασύνδεσης του κολλαγόνου του κερατοειδούς (crosslinking) που εφαρμόζεται και για την θεραπεία μιας σχετικά συχνής πάθησης πουονομάζεται κερατόκωνος. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του laser ακολουθεί ηδιασύνδεση του κολλαγόνου του κερατοειδούς που σκοπό έχει την μηχανική ενίσχυσηαυτού. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενστάλαξη οφθαλμικού διαλύματος ριβοφλαβίνης(βιταμίνης Β2 για 90sec στο στρώμα του κερατοειδούς και εν συνεχεία ακολουθείακτινοβόληση του κερατοειδούς με υπεριώδη ακτινοβολία Α με ειδική συσκευή για90 δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό η ριβοφλαβίνη σχηματίζει καινούργιουςχημικούς δεσμούς με τα κολλαγόνα ινίδια του κερατοειδούς και έτσι επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του κερατοειδούςκαι η πρόληψη μιας σπάνιας επιπλοκής που ονομάζεται κερατεκτασία.

Επίσηςη πιθανότητα επανεμφάνισης μυωπίας μειώνεται περαιτέρω καθώς μειώνεται και η πιθανότητα μόλυνσης λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης τηςυπεριώδους ακτινοβολίας Α.


Υποψήφιοιγια την επέμβαση Lasik Εxtra

Υποψήφιοιγια την επέμβαση Lasik Εxtra είναι όσοι έχουν σχετικά λεπτό κερατοειδή, υπερμετρωπία, διατρέχουν αυξημένοκίνδυνο για κερατεκτασία και έχουν και υψηλούς βαθμούς μυωπίας.

Ηεπέμβαση είναι σήμερα ακόμα πιο ασφαλής χάρη στις νεότερες τεχνολογικέςεξελίξεις και ο ασθενής όχι μόνο αποκτά ξανά την όραση του αλλά ταυτόχρονα απαλλάσσεται από τους κινδύνουςμόλυνσης αλλά και την καθημερινή έγνοιαπου έχει για τους φακούς επαφής .

«Η επέμβαση με laser 8ης γενιάς δίνειοριστική λύση σε όσους πάσχουν από κάποια διαθλαστική ανωμαλία όπως μυωπία,υπερμετρωπία, αστιγματισμό και χρησιμοποιούν φακούς επαφής» τονίζει ο χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Ιωάννης Α.Μάλλιας .

Σύμφωναμε τον κ. Ιωάννη Μάλλια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας των laser οι επεμβάσειςδιόρθωσης της μυωπίας το τελευταίοδιάστημα είναι ακόμα πιο ασφαλής.

Κιαυτό γιατί τα σύγχρονα laser 8ηςγενιάς μπορούν να σμιλεύσουν τονκερατοειδή με 750 μικροσκοπικούς παλμούς το δευτερόλεπτο! Επίσης διαθέτουνιχνηλάτη(eye tracker) ο οποίος μπορεί να κάνει μέχρι και 1050 μετρήσεις τοδευτερόλεπτο και να «κλειδώνει» σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του ματιού σεέξι επίπεδα/διαστήματα αντισταθμίζοντας κάθε παρέκκλιση του σε χρόνο τριώνχιλιοστών του δευτερολέπτου (0.003sec)!

Τα laser 8ης γενιάς διαθέτουντεχνολογία δυο επιπέδων ενέργειας (dualfluence) και λογισμικό για έξυπνη κατανομή των παλμών του (intelligent thermal control). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των παλμώνlaser, εξαιρετική ασφάλεια και καταπληκτικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης Lasik, για τηνδιόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού ο χειρουργός οφθαλμίατροςχρησιμοποιεί το femptosecond laser, με το οποίο δημιουργεί κρημνό(flap) στην πρόσθια επιφάνεια τουκερατοειδούς. Στη συνέχεια με το ecximer Laser, σμιλεύει το υποκείμενο στρώματου κερατοειδούς και με τον τρόπο αυτόεπιτυγχάνεται η εστίαση των εισερχόμενων ακτίνων του φωτός στον αμφιβληστροειδήχιτώνα.

Οιδιαθλαστικές επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί περαιτέρω το τελευταίο διάστημα με τηνπρωτοποριακή τεχνική Lasik Extra. Σύμφωνα με τον κ. Μάλλια, τα βήματα πουακολουθούνται στην επέμβαση Lasik Extra περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό τηςεπέμβασης Lasik και της διασύνδεσης του κολλαγόνου του κερατοειδούς (crosslinking) που εφαρμόζεται και για την θεραπεία μιας σχετικά συχνής πάθησης πουονομάζεται κερατόκωνος. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του laser ακολουθεί ηδιασύνδεση του κολλαγόνου του κερατοειδούς που σκοπό έχει την μηχανική ενίσχυσηαυτού. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενστάλαξη οφθαλμικού διαλύματος ριβοφλαβίνης(βιταμίνης Β2 για 90sec στο στρώμα του κερατοειδούς και εν συνεχεία ακολουθείακτινοβόληση του κερατοειδούς με υπεριώδη ακτινοβολία Α με ειδική συσκευή για90 δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό η ριβοφλαβίνη σχηματίζει καινούργιουςχημικούς δεσμούς με τα κολλαγόνα ινίδια του κερατοειδούς και έτσι επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του κερατοειδούςκαι η πρόληψη μιας σπάνιας επιπλοκής που ονομάζεται κερατεκτασία.

Επίσηςη πιθανότητα επανεμφάνισης μυωπίας μειώνεται περαιτέρω καθώς μειώνεται και η πιθανότητα μόλυνσης λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης τηςυπεριώδους ακτινοβολίας Α.

Υποψήφιοιγια την επέμβαση Lasik Εxtra είναι όσοι έχουν σχετικά λεπτό κερατοειδή, υπερμετρωπία, διατρέχουν αυξημένοκίνδυνο για κερατεκτασία και έχουν και υψηλούς βαθμούς μυωπίας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ