ΥΓΕΙΑ

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την ορθοστατική υπόταση

Μήπως πολλές φορές, όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι το πρωί, νιώθετεζαλάδα και χάνετε την ισορροπία σας;

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την ορθοστατική υπόταση

Μήπως πολλές φορές, όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι το πρωί, νιώθετεζαλάδα και χάνετε την ισορροπία σας;

Τα συμπτώματα αυτά, συνήθως, παραπέμπουν σε χαμηλή αρτηριακήπίεση και προκαλούνται από την κακή ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο και τηνσυνακόλουθη έλλειψη οξυγόνου.

«Η υπόταση από μόνη της δεν είναι επικίνδυνη όπως η υπέρταση,που μπορεί να αποτελεί των πρόδρομο μιας καρδιακής νόσου ή ενός εγκεφαλικούεπεισοδίου», σημειώνει ο Δρ Nigel Durham, Καρδιολόγος στο νοσοκομείο York. «Απόυπόταση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμα και κατάγματα κάποιες φορές,ως αποτέλεσμα πτώσης ή λιποθυμίας, αλλά ως εκεί.»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια φυσιολογική πίεση αίματοςκυμαίνεται στο 120 για τη «μεγάλη» και 70 για τη μικρή.

Αν η «μεγάλη» είναι λιγότερο από 100, τότε μπορεί ναπροκληθούν συμπτώματα υπότασης.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται τα συμπτώματα μόνο εφόσοναλλάζουν θέση, μία κατάσταση γνωστή ως ορθοστατική πίεση, κατά την οποία λόγω τηςβαρύτητας, το αίμα πηγαίνει στα πόδια απότομα και απομακρύνεται από τονεγκέφαλο.

Η αύξηση του καρδιακού ρυθμού και η συστολή των αιμοφόρωναγγείων, προκαλούν μια ζάλη στο κεφάλι. Τα συμπτώματα διαρκούν μόνο μερικάδευτερόλεπτα, ενώ η πίεση αναπροσαρμόζεται στη νέα θέση του σώματος.

Επίσης, χαμηλή πίεση μπορεί να εμφανιστεί μετά το φαγητό, κατάστασηπου είναι γνωστή ως μεταγευματική υπόταση και απαντάται συχνότερα σε άτομαμεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα εάν πάσχουν από διαβήτη ή λαμβάνουν φάρμακα γιαυπέρταση!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ