ΥΓΕΙΑ

ΚΕΕΛΠΝΟ: «Σώσε ζωές: πλύνε τα χέρια σου»

Παγκόσμια Ημέρα  αφιερωμένη στην Υγιεινή των Χεριών ήταν η χθεσινή 5 Μαΐου, και το κύριο σύνθημα της  εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ, που απευθύνεται
ΚΕΕΛΠΝΟ: «Σώσε ζωές: πλύνε τα χέρια σου»

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στην Υγιεινή των Χεριών ήταν η χθεσινή 5 Μαΐου, και το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ, που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι «Σώσε ζωές: πλύνε τα χέρια σου».

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ρόλος της υγιεινής των χεριών στην πρόληψη της διασποράς των ανθεκτικών παθογόνων αποτελεί το κέντρο της εκστρατείας του ΠΟΥ για το 2014.

Ο ΠΟΥ προτρέπει τους επαγγελματίες υγείας να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών όταν παρέχουν υπηρεσίες υγείας και έρχονται σε επαφή με ασθενείς, με στόχο την αποτροπή της μετάδοσης νοσοκομειακών λοιμώξεων και την προαγωγή της ασφάλειας για τους ασθενείς.

Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε πολύ-ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Οι λοιμώξεις αυτές μεταδίδονται από ασθενή σε ασθενή κυρίως μέσω των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, και με αυτό τον τρόπο διασπείρονται. Η διασπορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα αρχικά τον αποικισμό του ασθενή, ενώ συχνά μπορεί να ακολουθήσει η εμφάνιση λοίμωξης. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προλαμβάνονται κατά κύριο λόγο με τη σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

Παρόλη την ανάγκη για περιορισμό της διασποράς των νοσοκομειακών παθογόνων, η συμμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού παραμένει χαμηλή και δεν υπερβαίνει το 40% παγκόσμια. Σημειώνεται ότι η υγιεινή των χεριών δεν αφορά μόνο το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και από τους συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύονται και τους επισκέπτες στα νοσοκομεία γενικότερα.

Για την προώθηση της σωστής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών, ο ΠΟΥ διαθέτει στρατηγική που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού και τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος με στόχο την ασφάλεια των ασθενών. Η χώρα μας, ήδη από το 2010 έχει υπογράψει τη διακήρυξη του ΠΟΥ για την προώθηση της υγιεινής των χεριών μαζί με περισσότερες από 130 χώρες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η υγιεινή των χεριών δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο τον περιορισμό των πολύ-ανθεκτικών νοσοκομειακών παθογόνων αλλά αποτελεί μέσο για την προστασία των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από πολλά άλλα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένου του νέου MERS-κορονα-ιού.