ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Εγκυμοσύνη και καρκίνος: Η σημασία του προγεννητικού ελέγχου

Εγκυμοσύνη και καρκίνος: Η σημασία του προγεννητικού ελέγχου

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι διαθέσιμος στις μέλλουσες μητέρες ώστε να εντοπίζονται πιθανές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως αυτές που οδηγούν στην εκδήλωση του συνδρόμου Down. Σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων μπορούν επίσης να αποκαλύψουν εάν η εγκυμονούσα έχει εμφανίσει καρκίνο.

Εάν τα αποτελέσματα του προγεννητικού ελέγχου υποδείξουν μη φυσιολογικές τιμές και οι επακόλουθες εξετάσεις φανερώσουν πως το έμβρυο είναι υγιές, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο καρκίνου στη μέλλουσα μητέρα.

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει την αιματολογική ανάλυση ώστε να εξεταστεί η μικρή ποσότητα εμβρυακού DNA που υπάρχει στο αίμα της μητέρας. Ωστόσο, η ύπαρξη καρκίνου στη μητέρα μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της εξέτασης, αναφέρει η σχετική έκθεση που δημοσιεύεται στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης (JAMA).

Στο πλαίσιο έρευνας που εκπονήθηκε στις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε αιματολογική ανάλυση σε περισσότερες από 100.000 γυναίκες. Τα δείγματα αναλύθηκαν και μελετήθηκαν για διάστημα τριών περίπου ετών.

Περίπου στο 3% του δείγματος, δηλαδή σχεδόν σε 4.000 γυναίκες, εντοπίστηκαν μη φυσιολογικές τιμές που ανταποκρίνονταν σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Σε 10 από αυτές τις περιπτώσεις αποδείχθηκε πως το έμβρυο ήταν απολύτως υγιές, όμως οι μητέρες αργότερα έλαβαν διάγνωση για καρκίνο.

Οι ερευνητές εστίασαν σε 8 από αυτές τις γυναίκες, οι οποίες έλαβαν τη διάγνωση μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες μετά τον προγεννητικό έλεγχο. Για τις περισσότερες από αυτές, ο προγεννητικός έλεγχος είχε υποδείξει περισσότερες από μία χρωμοσωματικές ανωμαλίες.

«Δεν γνωρίζουμε πόσες γυναίκες έχουν 'αθόρυβους' καρκίνους που ανακαλύπτονται τυχαία κατά τον προγεννητικό έλεγχο», αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Δρ Diana Bianchi. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά πρώιμα ώστε να προταθεί επίσημα συστηματικός έλεγχος για καρκίνο σε γυναίκες που παρουσιάζουν μη φυσιολογικές τιμές κατά τις εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου.

Θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες ώστε να εξεταστεί πώς θα πρέπει να παρακολουθούνται οι γυναίκες αυτές από το γιατρό τους και ποιες εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθούν μετά τον προγεννητικό έλεγχο.

Εγκυμοσύνη και καρκίνος: Η σημασία του προγεννητικού ελέγχου