ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Διαβήτης τύπου 2: 8 ενδείξεις σε εικόνες

Διαβήτης τύπου 2: 8 ενδείξεις σε εικόνες

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί το 90-95% των περιπτώσεων διαβήτη.

Πρόκειται για μια συχνή διαταραχή του μεταβολισμού που χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές γλυκόζης στο αίμα στα πλαίσια της ινσουλινοαντίστασης και σχετική ανεπάρκεια ινσουλίνης.

Ο οργανισμός δηλαδή όσων πάσχουν από διαβήτη τύπου 2, είτε δεν μπορεί να παράγει ινσουλίνη, είτε δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ορμόνη.

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 εμφανιζόταν κυρίως στους ενήλικες και σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών, αλλά η αλματώδης ανάπτυξη και της παιδικής παχυσαρκίας έχει ανατρέψει το ηλικιακό αυτό όριο με αποτέλεσμα ο τύπος αυτός του διαβήτη να εμφανίζεται και στα παιδιά.

Δείτε στη gallery που ακολουθεί 8 ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Πηγή: healthline.com