ΥΓΕΙΑ

5 προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζονται με το... κλάμα (εικόνες)

Οι γυναίκες στις ΗΠΑ κλαίνε κατά μέσο όρο 3,5 φορές τον μήνα, ενώ οι άνδρες 1,9 φορές, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.

5 προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζονται με το... κλάμα (εικόνες)

Παρότι το κλάμα εκλαμβάνεται από πολλούς ως ένδειξη αδυναμίας, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην συγκρατείτε τα δάκρυά σας όταν αισθάνεστε την ανάγκη να κλάψετε.

Στην πραγματικότητα το κλάμα έχει περισσότερα οφέλη απ' όσα πιστεύετε.

Δείτε στις εικόνες που ακολουθούν στην αντιμετώπιση ποιων προβλημάτων συμβάλλουν τα δάκρυα:

Πηγή: Bright Side