ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Ποιοι αντιμετωπίζουν κατά 62% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

Η έκβαση της νόσου COVID-19 βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε συνάρτηση με το φύλο, κάτι που επιβεβαιώνεται από νέα μεγάλη αναδρομική γερμανική μελέτη.

Κορονοϊός: Ποιοι αντιμετωπίζουν κατά 62% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

Την έρευνα υπογράφει ο Δρ Frank Hanses του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρέγκενσμπουργκ στη Γερμανία και σύμφωνα με αυτή, οι άνδρες διατρέχουν κατά 62% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από κορονοϊό σε σύγκριση με τις γυναίκες, κάτι που πιθανώς συσχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής σε όλα τα στάδια της νόσου.

Οι ειδικοί άντλησαν στοιχεία από το παγκόσμιο μητρώο κλινικών δεδομένων Lean European Open Survey για τον ιό SARS-CoV-2, το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα με τη χρηματοδότηση της Γερμανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων (DGI) και έχει ως στόχο να παράσχει στους επιστήμονες και τους γιατρούς αξιόπιστα κλινικά δεδομένα για να μπορέσουν να απαντήσουν σε πολλά επείγοντα ερωτήματα σχετικά με την πανδημία.

Στην πρώτη ανάλυση δεδομένων της βάσης LEOSS με αντικείμενο την επίδραση του φύλου στην COVID-19, οι ειδικοί κατέγραψαν συνολικά για τους άνδρες χειρότερη πρόγνωση της νόσου, υψηλότερα ποσοστά θανάτου, συχνότερη εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία, παράμετροι που σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 3.219 ενήλικες ασθενείς με COVID-19 που περιλήφθηκαν στο μητρώο μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020.

Η κλινική εκδήλωση της COVID-19 περιγράφηκε σε τέσσερις φάσεις: απλή (ασυμπτωματικοί ασθενείς/ήπια συμπτώματα), περίπλοκη (ανάγκη οξυγόνου), κρίσιμη (ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ) και ανάρρωση. Τα συμπτώματα, οι ζωτικές ενδείξεις, οι δείκτες φλεγμονής και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις αναλύθηκαν σε όλα τα στάδια της νόσου, όπως και η κλινική έκβαση.

Η αναλογία ανδρών/γυναικών στη συγκεκριμένη ομάδα, που επρόκειτο κυρίως για νοσηλευόμενους ασθενείς, ήταν 1,48, δηλαδή 1,48 άνδρες προς μία γυναίκα, με επικράτηση των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που ήταν ακόμη πιο έντονη στις ηλικίες κάτω των 65 ετών.

Ο μέσος όρος υποκείμενων νοσημάτων και οι περισσότερες συννοσηρότητες δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ η στεφανιαία νόσος (18% έναντι 10%) και το ποσοστό καπνίσματος ήταν υψηλότερα στους άνδρες ασθενείς (14,5 έναντι 10,5%) σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Η πορεία προς την κρίσιμη φάση της νόσους (που σχετίζεται με την εισαγωγή σε ΜΕΘ) παρατηρήθηκε συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες (30,6% έναντι 17,2%), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν επίσης μεγαλύτερη για τους άνδρες ασθενείς (15,4 έναντι 13,3 ημερών).

Τόσο η πραγματική θνησιμότητα (19,2% έναντι 12,9%) όσο και η θνησιμότητα που αποδόθηκε στην COVID-19 (17,1% έναντι 10,3%) ήταν σημαντικά υψηλότερες στους άνδρες.

Το ανδρικό φύλο αποδείχθηκε ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου με 62% αυξημένες πιθανότητες θανάτου από την COVID-19 σε ανάλυση προσαρμοσμένη για ποικίλους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι συννοσηρότητες, η ηλικία ή ο δείκτης μάζας σώματος.

Αν και οι περισσότερες εργαστηριακές παράμετροι ήταν συγκρίσιμες μεταξύ ανδρών και γυναικών ασθενών με COVID-19, οι άνδρες είχαν σημαντικά υψηλότερους δείκτες φλεγμονής (IL-6, CRP, PCT, φερριτίνη) σε όλα τα στάδια της νόσου.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν κατά τις εργασίες του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (ESCMID) που διεξήχθη φέτος διαδικτυακά με αντικείμενο τις επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τον ιό SARS-CoV-2.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Πώς επηρεάζει την πορεία της νόσου η έλλειψη ψευδαργύρου

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που επιμένει για μήνες μετά την ανάρρωση

Κορονοϊός: Μόνο το 20% των περιπτώσεων είναι πραγματικά ασυμπτωματικοί