ΥΓΕΙΑ

Αλλοιώσεις όρασης: Ποιες παθήσεις «δείχνουν» (εικόνες)

Εκτός από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τις παθήσεις των ματιών, όπως το γλαύκωμα, ο καταρράκτης ή η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, τα μάτια αποτελούν καθρέφτη της συνολικής υγείας.

Αλλοιώσεις όρασης: Ποιες παθήσεις «δείχνουν» (εικόνες)

Εάν παρατηρήσετε περίεργα συμπτώματα ή αλλοιώσεις στα μάτια σας, συμβουλευθείτε ειδικό.

Δείτε στις εικόνες που ακολουθούν ποιες παθήσεις μπορούν να αποκαλύψουν τα μάτια σας: