ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση: Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου (εικόνες)

Οστεοπόρωση ονομάζεται η ελάττωση της οστικής μάζας, χωρίς να υπάρχει διαταραχή της χημικής σύστασης του οστού. 

Οστεοπόρωση: Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου (εικόνες)

H φυσιολογική αποδόμηση του οστού δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αναδόμηση, με αποτέλεσμα την ελάττωση της οστικής μάζας.

Υπάρχουν διάφορα αίτια που προκαλούν οστεοπόρωση. H δημιουργία οστικής μάζας σε κάθε άτομο έχει σχέση με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

H βαθμιαία απώλεια της οστικής μάζας αρχίζει από την ηλικία περίπου των 50 ετών και για τα δύο φύλα. Στις γυναίκες, ωστόσο, ο βαθμός απώλειας είναι πολύ μεγαλύτερος και ιδιαίτερα στα 10-15 χρόνια που ακολουθούν την εμμηνόπαυση. Στη γεροντική ηλικία υπολογίζεται ότι έχει πια χαθεί περίπου το 50% της οστικής μάζας στις γυναίκες και το 35% στους άνδρες. Μετά από ορισμένο ποσοστό απώλειας οστικής μάζας είναι εύκολη η πρόκληση καταγμάτων στα οστά. Το κατώτερο αυτό όριο της οστικής μάζας καλείται καταγματικός ουδός. Με διάφορες μεθόδους έχει υπολογιστεί ότι η απώλεια του 15% της οστικής μάζας καθιστά τα οστά πολύ πιο εύθραυστα, βρίσκονται δηλαδή στο κρίσιμο όριο του καταγματικου ουδού.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση: