ΥΓΕΙΑ

Ατοπική δερματίτιδα: Ποια η σχέση της με τις ημικρανίες

Οι ενήλικες με ατοπική δερματίτιδα έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για νεοεμφανιζόμενη ημικρανία.

Ατοπική δερματίτιδα: Ποια η σχέση της με τις ημικρανίες

H Ji Hae Lee, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Κορέας στη Σεούλ, και οι συνεργάτες της, χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων αξιώσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλισης Υγείας της Κορέας και εντόπισαν 3,5 εκατομμύρια ενήλικες στην Κορέα που υποβλήθηκαν σε εθνικό έλεγχο υγείας το 2009.

Στόχος τους ήταν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της ατοπικής δερματίτιδας στον κίνδυνο ημικρανίας νέας έναρξης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 48.983 ενήλικες (1,5%) είχαν διαγνωστεί με ατοπική δερματίτιδα, ενώ κατά τη διάρκεια των 7,6 ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 449.484 ημικρανίες νέας έναρξης.

Στα άτομα με ατοπική δερματίτιδα, η σωρευτική επίπτωση της νεοεμφανιζόμενης ημικρανίας ήταν 21,8 ανά 1.000 ανθρωποέτη (μονάδα μέτρησης η οποία στην επιδημιολογία περιγράφει την επίπτωση-συχνότητα ενός νοσήματος σε μία συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και σε ορισμένο αριθμό ετών), η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη από ό,τι σε άτομα χωρίς ατοπική δερματίτιδα (16,5 ανά 1.000 ανθρωποέτη).

Ο κίνδυνος για νέα ημικρανία ήταν ελαφρώς υψηλότερος μεταξύ αυτών με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (αναλογία κινδύνου, 1,26), έναντι εκείνων με ήπια ατοπική δερματίτιδα.

Μεταξύ των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα, το κάπνισμα και το ανδρικό φύλο συσχετίστηκαν σημαντικά με υψηλότερο κίνδυνο για νεοεμφανιζόμενη ημικρανία.

Παρατηρήθηκε επίσης μια συνεργιστική αύξηση στον κίνδυνο ημικρανίας σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα και με διαταραχές ύπνου ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να εξεταστεί εάν η κατάλληλη διαχείριση της ατοπικής δερματίτιδας μπορεί να προστατεύσει από τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας ημικρανίας», υπογραμμίζουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology.