ΥΓΕΙΑ

Μικροβίωμα εντέρου: Πώς μπορεί να αποτρέψει τις βλάβες της υπέρτασης στα νεφρά

Η αλλαγή του μικροβιώματος του εντέρου μπορεί να προλάβει την ανάπτυξη βλαβών στα όργανα που προκαλεί η υπέρταση.

Μικροβίωμα εντέρου: Πώς μπορεί να αποτρέψει τις βλάβες της υπέρτασης στα νεφρά

Αυτό έδειξε νέα έρευνα σε τρωκτικά, τα συμπεράσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Νεφρολογίας (1-5 Νοεμβρίου).

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αντιβιοτικά στενού φάσματος για να εξαντλήσουν ειδικά τα Gram-αρνητικά ή τα Gram-θετικά βακτήρια σε αρουραίους με υπέρταση.

Η νεφρική βλάβη που προκαλεί η υπέρταση και η καρδιακή υπερτροφία μειώθηκαν με τη θεραπεία με βανκομυκίνη (η οποία στοχεύει τα Gram-θετικά βακτήρια).

Η θεραπεία με πολυμυξίνη Β (η οποία στοχεύει τα Gram-αρνητικά βακτήρια) δεν έδειξε σημαντική επίδραση.

Τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και στις δύο θεραπείες με αντιβιοτικά, δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά από τη μη θεραπεία με αντιβιοτικά.

Προς έκπληξη όμως των ερευνητών, η θεραπεία με βανκομυκίνη οδήγησε σε μαζική αύξηση των γαλακτοβάκιλων, που θεωρούνται «καλά» βακτήρια.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν κύτταρα του ανοσοποιητικού που απομονώθηκαν από την καρδιά, τα νεφρά, το αίμα, τον σπλήνα και το έντρρο των υπερτασικών αρουραίων, παρατήρησαν πολλούς προφλεγμονώδεις τύπους ανοσοκυττάρων.

Η θεραπεία με βανκομυκίνη μείωσε τη φλεγμονή στα νεφρά. Η θεραπεία με πολυμυξίνη Β δεν είχε κάποια επίδραση στη φλεγμονή.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η τροποποίηση της μικροχλωρίδας του εντέρου, εν προκειμένω με από του στόματος χορήγηση μη απορροφήσιμων αντιβιοτικών σε αρουραίους, μπορεί να μειώσει τη βλάβη που προκαλεί η υπέρταση στα νεφρά και τη φλεγμονή, ανεξάρτητα από την αρτηριακή πίεση.

Στο μέλλον, θα θέλαμε να επιτύχουμε τέτοια αποτελέσματα χωρίς αντιβιοτικά. Στοχεύουμε επίσης την περαιτέρω κατανόηση και την αξιοποίηση των υποκείμενων μηχανισμών για την προστασία των νεφρών», δήλωσε ο έτερος συγγραφέας της μελέτης Moritz Immanuel Wimmer.

Πηγή: News Medical