ΥΓΕΙΑ

Covid-19: Πόσο επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου ακόμη και η ήπια νόσηση

Σινάνη Αικατερίνη

Πλήθος μελετών έχουν ασχοληθεί με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της Covid-19 στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Covid-19: Πόσο επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου ακόμη και η ήπια νόσηση

Νέα μελέτη επιστημόνων στο Όστιν του Τέξας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και τα ήπια συμπτώματα της Covid-19, μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου κατά 2,65 έτη, συγκριτικά με όσους δεν είχαν μολυνθεί.

Οι Αμερικανοί επιστήμονες εξέτασαν 51 ενήλικες 21 ως 50 ετών (μέσης ηλικίας 30,7 ετών), με και χωρίς ιστορικό νόσησης με Covid-19 στο κεντρικό Τέξας, από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Ιανουάριο του 2023.

Από τους συμμετέχοντες αποκλείστηκαν όσοι νοσηλεύτηκαν λόγω σοβαρής λοίμωξης, καθώς και όσοι είχαν ιστορικό παθήσεων που επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία.

Οι μελετητές χρησιμοποίησαν εργαλεία αξιολόγησης της προσοχής, της ταχύτητας επεξεργασίας, της εκτελεστικής λειτουργίας, της ικανότητας εκμάθησης και της ανάκλησης της μνήμης, καθώς και μη επεμβατική νευροαπεικόνιση, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη.

Μέσω αυτών των τεχνικών υπολόγισαν το λεγόμενο Χάσμα Ηλικίας Εγκεφάλου (Brain Age Gap - BAG), δηλαδή τη διαφορά της εκτιμώμενης ηλικίας εγκεφάλου και της χρονολογικής ηλικίας.

Πρόκειται για βιοδείκτη, που ποσοτικοποιεί την υγεία του εγκεφάλου ως προς την απόκλιση από τη φυσιολογική γήρανση και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση νευρολογικών και νευροψυχιατρικών διαταραχών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το Χάσμα Ηλικίας Εγκεφάλου (BAG) ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα των ατόμων που νόσησαν με COVID-19, συγκεκριμένα κατά 2,65 έτη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, το 80% από όσους είχαν νοσήσει, παρουσίασαν επιταχυνόμενο Χάσμα Ηλικίας Εγκεφάλου, έναντι μόλις 13% όσων δεν είχαν ιστορικό νόσησης.

Όσοι είχαν νοσήσει, είχαν επίσης χαμηλότερες επιδόσεις στα γνωστικά τεστ.

Οι γυναίκες που νόσησαν με COVID-19 είχαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επιταχυνόμενης γήρανσης του εγκεφάλου σε σχέση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα, 9 στις 14 γυναίκες (64%) έναντι 10 στους 11 άνδρες από όσους είχαν νοσήσει, βρέθηκαν με Χάσμα Ηλικίας Εγκεφάλου.

«Τα ευρήματά μας παρέχουν έναν νέο βιοδείκτη και δείχνουν την επιτάχυνση της γήρανσης του εγκεφάλου ως πιθανό μηχανισμό αυτής της δυσμενούς επίδρασης», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Η επιταχυνόμενη γήρανση μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε χρόνια φλεγμονή, η οποία παίζει κρίσιμο ρόλο στον νευροεκφυλισμό. Οι ασθενείς με COVID-19 εμφανίζουν αύξηση των δεικτών φλεγμονής μετά τη λοίμωξη.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό MedRxiv.