ΥΓΕΙΑ

Έκθεση σε χημικά προϊόντα: Πρώτες βοήθειες

Τα δηλητήρια είναι ουσίες που προκαλούν βλάβη όταν τις καταπίνετε, τις εισπνέετε ή όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας.

Έκθεση σε χημικά προϊόντα: Πρώτες βοήθειες
Bigstock

Ακόμη και αν είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και φροντίζετε να φυλάσσετε τα χημικά προϊόντα σας σε ασφαλές σημείο, δεν μπορείτε να αποκλείσετε εντελώς το ενδεχόμενο της έκθεσης σε αυτά.

Σε περίπτωση έκθεσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων (τηλ: 210 7793777).

Οι μισές περίπου κλήσεις που δέχονται τα ευρωπαϊκά κέντρα δηλητηριάσεων ετησίως αφορούν παιδιά που έχουν εκτεθεί εκ παραδρομής σε χημικά προϊόντα. Συνεπώς, φροντίζετε να μην αφήνετε προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες σε σημεία προσβάσιμα από παιδιά.

Τρόποι πρόληψης των δηλητηριάσεων στο σπίτι

Τι να κάνετεΤι να μην κάνετε
Διαβάζετε πάντοτε τις προειδοποιητικές ετικέτες και τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε προϊόντα ενώ καθαρίζετε, διότι μπορεί να εκλυθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.
Φυλάσσετε όλα τα προϊόντα και τα φάρμακα στους αρχικούς περιέκτες τους και μακριά από τα παιδιά σας.ΠΟΤΕ μην μεταφέρετε χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης ή φάρμακα σε άλλους περιέκτες.
Υπενθυμίζεται ότι οι βιταμίνες, τα συμπληρώματα σιδήρου υπό μορφή χαπιών και τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι επίσης φάρμακα και μπορούν να είναι επικίνδυνα για τα μικρά παιδιά.ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε τις ετικέτες από χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης ή από φιαλίδια φαρμάκων.
Σε περίπτωση που, ενώ χρησιμοποιείτε ένα προϊόν, χρειαστεί να απομακρυνθείτε από το σημείο όπου βρίσκεστε, πάντα τοποθετείτε πρώτα το καπάκι στον περιέκτη και μετακινείτε τον περιέκτη σε ασφαλές σημείο.ΠΟΤΕ μην λαμβάνετε φάρμακα μπροστά στα παιδιά σας, διότι μπορεί να επιχειρήσουν να σας μιμηθούν πιστεύοντας ότι πρόκειται για γλυκά.

Έκθεση σε χημικές ουσίες: Ασφάλεια στην εργασία

Επικίνδυνες χημικές ουσίες υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χώρο εργασίας. Σε όλη την Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζομένων έρχονται σε επαφή με δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες και βιολογικούς παράγοντες.

Ορισμένες ιδιαίτερα επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως ο αμίαντος, που προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων και άλλες θανατηφόρες παθήσεις του αναπνευστικού, έχουν πλέον απαγορευθεί ή υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου εξακολουθεί να γίνεται χρήση άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, η διαχείριση των κινδύνων στον χώρο εργασίας διέπεται από τη νομοθεσία για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, οι εργοδότες υποχρεούνται:

  • να προσδιορίζουν και να αξιολογούν όλους τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και
  • να προσδιορίζουν και να λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων

Όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν ως πηγή πληροφοριών τα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος και συμβουλές σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια. Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές επικίνδυνων χημικών ουσιών πρέπει να παρέχουν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας στους βιομηχανικούς και επαγγελματίες πελάτες τους.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα από ό,τι η ετικέτα του προϊόντος και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των κινδύνων της χημικής ουσίας και την προστασία σας από αυτούς, καθώς παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού ενός προϊόντος και σχετικά με την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το τμήμα 4 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας αφορά τα μέτρα πρώτων βοηθειών. Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που εργαζόμενος εισπνεύσει ή καταπιεί χημική ουσία ή σε περίπτωση που χημική ουσία έλθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια του. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά συμπτώματα και τις οξείες ή μακροπρόθεσμες επιδράσεις και τις θεραπείες.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Πηγή: echa.europa.eu