ΥΓΕΙΑ

Τα χημικά που αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Σινάνη Αικατερίνη

Οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE), είναι χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα.

Τα χημικά που αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Οι ουσίες αυτές που λειτουργούν ως επιβραδυντικά καύσης και εμπεριέχονται σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και έπιπλα, έχουν σχετιστεί στο πρόσφατο παρελθόν με τη συχνότητα και σοβαρότητα του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς αδένα.

Νέα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο.

Η Buyun Liu από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής συνδεδεμένα με στοιχεία θνησιμότητας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, για να εξετάσουν τη συσχέτιση της περιβαλλοντικής έκθεσης σε PBDEs με τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες αλλά και από ειδικές αιτίες. Συμπεριλήφθηκαν δεδομένα για 1.100 συμμετέχοντες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το διάστημα της παρακολούθησης σημειώθηκαν 199 θάνατοι. Ο κίνδυνος θανάτου ήταν υψηλότερος για τους συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα PBDE στον ορό αίματος.

Οι συμμετέχοντες που βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο των επιπέδων PBDE στον ορό, είχαν περίπου 300% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, αφού λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή και η εθνικότητα, ο τρόπος ζωής, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και ο δείκτης μάζας σώματος, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που βρίσκονταν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο.

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση για την έκθεση σε PBDE με την ολική ή την καρδιαγγειακή θνησιμότητα.

«Η έκθεση σε PBDE συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την αναπαραγωγή των ευρημάτων και τον προσδιορισμό των υποκείμενων μηχανισμών» αναφέρουν οι συγγραφείς.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open.