ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Επικίνδυνες οι δίαιτες Ντουκάν και Άτκινς, υποστηρίζουν ερευνητές

Διαιτολόγια με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες όπως οι δίαιτεςΝτουκάν και Άτκινς, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πέτρας στα νεφρά, σύμφωνα μεεπιστήμονες από την Ισπανία, που δημοσίευσαν τη μελέτης τους στην επιθεώρηση«Nutrición Hospitalaria».
Επικίνδυνες οι δίαιτες Ντουκάν και Άτκινς, υποστηρίζουν ερευνητές

Διαιτολόγια με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες όπως οι δίαιτεςΝτουκάν και Άτκινς, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πέτρας στα νεφρά, σύμφωνα μεεπιστήμονες από την Ισπανία, που δημοσίευσαν τη μελέτης τους στην επιθεώρηση«Nutrición Hospitalaria».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, που πειραματίστηκαν με ποντίκια, αυτόοφείλεται στο ότι ελαττώνει τα επίπεδα κιτρικών αλάτων και το pH των ούρων καιαυξάνει τα επίπεδα ασβεστίου.

Τα μισά από τα ποντίκια ακολουθούσαν μία διατροφή με άφθονεςπρωτεΐνες, ενώ τα υπόλοιπα μία φυσιολογική διατροφή, για χρονικό διάστημα 12εβδομάδων, που αντιστοιχούν σε 9 ανθρώπινα χρόνια.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, όσα κατανάλωναν πολλές πρωτεΐνεςέχασαν το 10% του αρχικού σωματικού βάρους τους, αλλά δεν μειώθηκαν τα επίπεδαχοληστερόλης και των άλλων λιπιδίων στο αίμα τους.

Παράλληλα, εμφάνισαν 88% χαμηλότερα επίπεδα κιτρικών αλάτωνστα ούρα τους, ενώ ήταν και 15% πιο όξινα, διατρέχοντας αυξημένο κίνδυνονεφρολιθίασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν αλλαγές και στην μορφολογία των νεφρώντους, το βάρος των οποίων αυξήθηκε κατά 22%, ενώ το δίκτυο των αγγείων πουδιηθούν το αίμα κατά 13%.

Τέλος, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, φάνηκε πως μπορούσαννα αποσοβηθούν με την κατανάλωση πολλών φρούτων και λαχανικών, η υψηλήπεριεκτικότητα των οποίων σε κάλιο και μαγνήσιο φαίνεται να αντισταθμίζει τηνοξύτητα της διατροφής.