ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μείνετε μακρυά από την καθιστική ζωή: αυξάνει την πείνα

Το ενδεχόμενο να αυξηθεί η πείνα από την καθιστική ζωή, καταδεικνύει νέα μελέτη, καθώς σωματική δραστηριότητα και ισορροπημένη διατροφή φαίνεται ότι "πάνε πακέτο".
Μείνετε μακρυά από την καθιστική ζωή: αυξάνει την πείνα

Τη σχέση που συνδέει τη σωματική άσκηση με τον περιορισμό του αισθήματος τηςπείνας επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν μελέτες, οι οποίες βλέπουν το φως τηςδημιοσιότητας.

Μία εξ αυτών θέτει στο μικροσκόπιό της το νήμαπου μπορεί να συνδέει τη σωματική δραστηριότητα με την πείνα. Αν και οιεπιστήμονες διευκρινίζουν ότι πρόκειται απλώς για τα πρώτα αποτελέσματα τηςέρευνας, τα οποία πρέπει να επαληθευτούν και σε πειραματικό επίπεδο, οι ίδιοιαποφαίνονται ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει το αίσθημα της πείνας, επιδρώνταςέτσι και στις δύο πλευρές του ενεργειακού ισοζυγίου (μείωση των θερμίδων απότην τροφή λόγω μείωσης της πείνας, παράλληλα με αύξηση των θερμίδων που καίειτο σώμα με την άσκηση), και τελικά να συμβάλει πιο αποτελεσματικά στον έλεγχοτου βάρους.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι επιστήμονεςζήτησαν από νέους άνδρες και γυναίκες να ακολουθήσουν την εξής τακτική: μίαημέρα να είναι σωματικά δραστήριοι και για μία ημέρα να μην κάνουν καμίαδραστηριότητα. Τα πρώτα ευρήματα της μελέτης συνηγορούν υπέρ της σύνδεσης τηςκαθιστικής ζωής με τα επίπεδα των ορμονών στον ανθρώπινο οργανισμό, τα οποίαρυθμίζουν και το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού της. Αυτό που μένει πλέονείναι να επιβεβαιωθεί η παραπάνω σχέση και σε πειραματικό επίπεδο, προοπτικήπου μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη διαχείριση του σωματικού βάρουςκαι την αντιμετώπιση της μάστιγας της εποχής, της παχυσαρκίας.

Δεν πρόκειται ασφαλώς για την πρώτη προσπάθεια της επιστήμης να συνδέσει τησωματική άσκηση με τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου.
Άλλη πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι υπάρχει ευθεία συνάρτηση ανάμεσα στη σωματικήάσκηση και τις διατροφικές επιλογές του ανθρώπου, καθώς άτομα τα οποίαγυμνάζονται φαίνεται να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μια ισορροπημένη διατροφή.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι όλες οι συστάσεις παγκοσμίως στοχεύουν στηνπροώθηση ενός συνολικού τρόπου ζωής που να περιλαμβάνει και τα δύο απαραίτηταστοιχεία, σωματική δραστηριότητα και ισορροπημένη διατροφή, και τονίζουν ότιεπιδιώκοντας μεμονωμένα το ένα ή το άλλο, δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματαστην καταπολέμηση του προβλήματος της παχυσαρκίας, αλλά και γενικότερα στηνυγεία μας.