ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

ΙΣΑ: Όχι στο προσχέδιο των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

Απορρίπτει ο ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το προσχέδιο της σύμβασης, το οποίο τους έχει σταλεί από τον ΕΟΠΥΥ και καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών για το επόμενο έτος.

ΙΣΑ: Όχι στο προσχέδιο των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

Όπως επισημαίνει το προεδρείο του ΙΣΑ, το προσχέδιο αυτό έχει μόνο υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και ποινές για τους ιατρούς και καμία δέσμευση για τον ΕΟΠΥΥ.

Για τους λόγους αυτούς χαρακτηρίζει τη σύμβαση «αποικιοκρατική» και καλεί τον ΕΟΠΥΥ σε διάλογο με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τους Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς «για την κατάρτιση μίας δίκαιης σύμβασης προς όφελος όλων».

Παράλληλα, ζητά να οριστεί συνάντηση εντός της εβδομάδας για το θέμα των ιδιωτών γιατρών που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, ο ΙΣΑ παραθέτει τα οκτώ σημεία της σύμβασης που λειτουργούν εις βάρος των γιατρών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για καταχρηστικούς όρους.

Αναλυτικά:

1.Ο ΕΟΠΥΥ έχει το μονομερές δικαίωμα αναπροσαρμογής των όρων, τους οποίους οφείλει να αποδεχθεί ο ιατρός ενώ δεν έχει λήξει η σύμβασή του.

2.Υποχρεώνει τον ιατρό ή εργαστήριο ή πολυϊατρείο να κάνει αξιολόγηση των υπηρεσιών του, είτε μέσω του ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω άλλου φορέα αλλά το κόστος θα βαρύνει πάντα τον πάροχο υγείας.

Ο συγκεκριμένος όρος κρίνεται απαράδεκτος από τους γιατρούς όχι μόνο λόγω του ότι επιβαρύνεται ο ιατρός, αλλά διότι, αφού ο ΙΣΑ έχει εκδώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας ενός φορέα ΠΦΥ, που είναι και ο καθ' όλα αρμόδιος, δεν υπάρχει λόγος αξιολόγησης δεδομένου ότι ο ΙΣΑ διατηρεί πλήρες αρχείο εξοπλισμού και ποιότητος για κάθε φορέα ΠΦΥ που αδειοδοτεί.

3.Η ανοιχτή δυναμική λίστα ιατρών που αναφέρεται ότι θα ισχύει και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας για ελεύθερη σύμβαση όσων ιατρών επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ. Η θέση του ΙΣΑ είναι ότι κάθε ιατρός που επιθυμεί να μπορεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ.

4.Το χρονικό όριο των 5 ημερών για διευκρινήσεις επί διαφόρων ζητημάτων που μπορεί να ζητήσει ο ΕΟΠΥΥ είναι εξαιρετικά μικρό και καταπιεστικό με δεδομένο και το φορτίο εργασίας των ιατρών.

5.Δεν διευκρινίζεται τι πρέπει να κάνει κάποιος ιατρός που εκτελεί εργαστηριακές ή παρακλινικές πράξεις μετά την λήξη του ατομικού του ορίου (πλαφόν), με δεδομένο ότι πέραν αυτού δεν θα πληρώνεται.

6. Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης κάθε εξάμηνο από τον ΕΟΠΥΥ, τουλάχιστον θεωρείται καταχρηστική. Η οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση πρέπει να γίνεται μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης.

7.Ο επαναπροσδιορισμός του προϋπολογισμού δεν ορίζεται με ποια κριτήρια θα γίνεται αλλά αόριστα με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων, το κόστος των οποίων πρέπει να βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

8.Τέλος, πουθενά δεν αναφέρεται η υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να πληρώνει εντός 60 ημερών πέραν των οποίων πρέπει να επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ