ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αναζητά 42 φαρμακοποιούς & βοηθούς - Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με 30 φαρμακοποιούς και 12 βοηθούς φαρμακοποιών για διάστημα ενός έτους, απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ αναζητά 42 φαρμακοποιούς & βοηθούς - Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Οι φαρμακοποιοί αυτοί, θα στελεχώσουν τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους φαρμακοποιούς είναι πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

Κύρια προσόντα για τους βοηθούς φαρμακείων είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

Ο ΕΟΠΥΥ ειδικότερα, αναζητά φαρμακοποιούς ηλικίας 18-65 ετών, που να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση ξένης γλώσσας και εφόσον προσληφθούν, να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.

Τα κριτήρια που θα λειτουργήσουν υπέρ των υποψηφίων είναι η εντοπιότητα με την περιοχή όπου προκηρύχθηκε η θέση, ο χρόνος ανεργίας, η ύπαρξη ανήλικων παιδιών και η πολύτεκνη οικογένεια, καθώς και η προηγούμενη εμπειρία.

Δείτε εδώ την εκδήλωση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ

Διαβάστε ακόμη:

ΠΙΣ προς ΕΟΠΥΥ: Οι δημόσιες δαπάνες για την ΠΦΥ δεν επαρκούν - Τι γίνεται με τις νέες συμβάσεις

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ: Τον Ιανουάριο οι κλειστοί προϋπολογισμοί για τις 4 κατηγορίες

ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για τον έλεγχο και τις εκκαθαρίσεις στο eΔΑΠΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ