Μπιμεκιζουμάμπη, νέα θεραπευτική επιλογή στην Ψωρίαση κατά πλάκας: Τι δείχνουν οι πρόσφατες μελέτες

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της Ψωρίασης, άλλωστε, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της καθημερινότητας, καλύτερα.

Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν τις πλέον σύγχρονες και στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές με πολύ υψηλά αποτελέσματα δερματικής κάθαρσης στους ασθενείς με Ψωρίαση. Οι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για μία σειρά από χρόνιες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και η Ψωρίαση και ιδιαίτερα η πιο συχνή μορφή της, η Ψωρίαση κατά πλάκας.

Οι θεραπείες με βιολογικά φάρμακα συστήνονται σε ασθενείς, αφού εξεταστεί ενδελεχώς το προφίλ τους από τον γιατρό, καθώς στην πλειονότητά τους έχουν σχεδιαστεί για να αναστέλλουν συγκεκριμένα μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος και θεωρούνται «στοχευμένες θεραπείες». Μάλιστα, επειδή οι θεραπείες αυτές είναι πρωτεΐνες, δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μορφή δισκίου και πρέπει να χορηγηθούν με ένεση ή με στάγδην έγχυση και συχνά χορηγούνται μαζί με άλλα φάρμακα.

psoriasi-5.jpg

Βιολογική θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη κατά της κατά πλάκας Ψωρίασης

Για την αντιμετώπιση της Ψωρίασης χρησιμοποιούνται ήδη βιολογικοί παράγοντες, που αναστέλλουν τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) αλλά και συγκεκριμένες φλεγμονώδεις πρωτεΐνες (ιντερλευκίνες), πρωτεΐνες που παίζουν κεντρικό ρόλο στην ψωριασική φλεγμονή.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε δύο πράγματα: Πρώτον το ότι η επιλογή της θεραπείας γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της βαρύτητας της νόσου αλλά και του υπόλοιπου ιστορικού του ασθενούς, τόσο όσον αφορά στην Ψωρίαση αλλά και τις υπόλοιπες τυχόν συννοσηρότητες και δεύτερον ότι η επιστημονική έρευνα δίνει συνεχώς νέες, καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις.

Στην Ελλάδα αναμένουμε το επόμενο έτος έναν ακόμη βιολογικό παράγοντα, τη μπιμεκιζουμάμπη (Bimekizumab) για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής Ψωρίασης κατά πλάκας. Το συγκεκριμένο φάρμακο έχει ένα καινοτόμο και μοναδικό τρόπο δράσης που το διαφοροποιεί από τις έως σήμερα γνωστές θεραπείες: Μπορεί να δεσμεύει δύο φλεγμονώδεις πρωτεΐνες (τις ιντερλευκίνες 17Α και F). Μάλιστα, τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη χρήση του διεθνώς παρουσιάστηκαν στο πιο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δερματολογίας (το 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας - EADV) και έδειξαν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα, ήδη από τον πρώτο μήνα θεραπείας, ανώτερη τριών ήδη χρησιμοποιούμενων βιολογικών θεραπειών (adalimumab, ustekinumab και secukinumab): Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το Bimekizumab, πέτυχαν στην πλειονότητά τους πλήρη δερματική κάθαρση την οποία και διατήρησαν σε βάθος τριετίας με ένα πολύ καλό προφίλ ασφαλείας.

ergastirio.jpg

Τα νέα δεδομένα τριετίας για την μπιμεκιζουμάμπη

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας των IL-17A και IL-17F που εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προορίζεται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής Ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Πρόκειται για ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει εκλεκτικά τόσο την ιντερλευκίνη 17A (IL-17A) όσο και την ιντερλευκίνη 17F (IL-17F), δύο από τις βασικές κυτταροκίνες που προωθούν τις φλεγμονώδεις διεργασίες.

Τα δεδομένα τριετίας για την μπιμεκιζουμάμπη, που προέκυψαν από την ανοικτή μελέτη επέκτασης BE BRIGHT και παρουσιάστηκαν στο εν λόγω συνέδριο είναι πολύ ενθαρρυντικά. Περισσότεροι από 8 στους 10 ασθενείς που είχαν επιτύχει πλήρη κάθαρση του δέρματος (PASI 100) την εβδομάδα 16, διατήρησαν την ανταπόκριση PASI 100 και τις εκβάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, για διάστημα τριών ετών. Η μπιμεκιζουμάμπη, επιπλέον ήταν γενικά καλά ανεκτή, χωρίς να εντοπιστούν νέα σήματα ασφάλειας, σε διάστημα τριών ετών.

Η BE BRIGHT είναι μία εν εξελίξει, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη επέκτασης που αξιολογεί τη μακροχρόνια ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή, χρόνια Ψωρίαση κατά πλάκας. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν μία από τις τρεις μελέτες Φάσης 3 της μπιμεκιζουμάμπης, τις μελέτες BE READY, BE VIVID και BE SURE, ήταν κατάλληλοι για ένταξη στη μελέτη BE BRIGHT. Οι ανωτέρω μελέτες (BE VIVID, BE READY και BE SURE) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας, έναντι εικονικού φαρμάκου και ustekinumab, έναντι εικονικού φαρμάκου και έναντι adalimumab, αντίστοιχα. Αυτά τα νέα δεδομένα τριετίας για τη μπιμεκιζουμάμπη, είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχύσουν τη μακροχρόνια διατήρηση της πλήρους κάθαρσης του δέρματος στη μέτρια έως σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας.

Οι ασθενείς με Ψωρίαση επιθυμούν να εξασφαλίσουν μία καλή ποιότητα ζωής απαλλαγμένοι από βλάβες αλλά και συμπτώματα της νόσου. Το νέο αυτό φάρμακο, η μπιμεκιζουμάμπη, που αναμένεται το 2023 και στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει ακόμα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα εξασφαλίζοντας στους ασθενείς γρήγορο, απόλυτο και με διάρκεια θεραπευτικό αποτέλεσμα.