ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Ζευγάρια: Η σχέση σε απλά μαθηματικά!

Ζευγάρια: Η σχέση σε απλά μαθηματικά!

Τα μαθηματικά είναι παντού γύρω μας και φαίνεται πως βρίσκουν εφαρμογή και στις ερωτικές σχέσεις.


Τα μαθηματικά είναι παντού γύρω μας και φαίνεται πως βρίσκουν εφαρμογή και στις ερωτικές σχέσεις.


Δείτε πως μια λειτουργική ή μια δυσλειτουργική σχέση μπορεί να οριστεί με απλές μαθηματικές έννοιες.


Η εξίσωση της δυσλειτουργικής σχέσης


1/2 + 1/2 = 1: Δύο μισά ή δύο συναισθηματικά ημιτελή άτομα δημιουργούν ένα σύνολο ή συμπληρώνουν τη δυσλειτουργική σχέση. Αν και τα αρχικά συναισθήματα είναι ικανοποιητικά και ευχάριστα, το τέλος της σχέσης προβλέπεται άδοξο. Δύο ψυχολογικά ανώριμοι σύντροφοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοτελείς μονάδες κι έτσι τρέφονται παρασιτικά ο ένας από τον άλλο. Σε αυτές τις σχέσεις, ο ένας από τους δύο συντρόφους είναι κυρίαρχος και χαρακτηρίζεται από ναρκισσιστικές τάσεις, ενώ ο άλλος ακολουθεί πιστά τα βήματα του πρώτου.


Η εξίσωση της λειτουργικής σχέσης


1 + 1 = 2: Δύο συναισθηματικά υγιή άτομα συνυπάρχουν σε μια ολοκληρωμένη σχέση. Σε αυτήν την εξίσωση, οι δύο σύντροφοι αλληλεπιδρούν ως ανεξάρτητα άτομα. Μια τέτοια σχέση εξελίσσεται ομαλά, καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό και ξεχωριστό συνδυασμό συνεργασίας και αυτονομίας. Η εξίσωση βασίζεται στην ιδέα ότι δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ένα άλλο άτομο αν πρώτα δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας.