ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Τι αλλάζει στο sex μετά την εμμηνόπαυση...

Μπορεί στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες να παραμένουνσεξουαλικά ενεργές μετά τα 50, ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες, πέρα από τις ορμόνες,που επηρεάζουν το σεξ, καθώς η ηλικία αυξάνεται.

Τι αλλάζει στο sex μετά την εμμηνόπαυση...

Μπορεί στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες να παραμένουνσεξουαλικά ενεργές μετά τα 50, ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες, πέρα από τις ορμόνες,που επηρεάζουν το σεξ, καθώς η ηλικία αυξάνεται.

Τους παράγοντες αυτούς και τις διαφοροποιήσεις που επιφέρουνστη σεξουαλική ζωή των γυναικών, ηλικίας 45-55 ετών, εξετάζει και αναλύειέρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Sexual Medicine».

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα συνέκρινεστοιχεία από γυναίκες που βρίσκονταν στο στάδιο πριν από την εμμηνόπαυση και γυναίκεςπου βρίσκονταν στο στάδιο μετά την εμμηνόπαυση.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, οι δύο ομάδες γυναικώνδεν διέφεραν μεταξύ τους ως προς τη σεξουαλική δραστηριότητα, τις σεξουαλικέςπρακτικές, τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και την ικανοποίηση, ενώ απέδιδαν τηνίδια σημασία στο σεξ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, αναδείχθηκε μία πολύσημαντική διαφορά ως προς τις προσδοκίες των γυναικών από το σεξ.

Συγκεκριμένα, οι μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες που δεν λάμβανανορμονοθεραπεία, παρότι δεν διέφεραν στα επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας απότις προεμμηνοπαυσικές γυναίκες, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρούν ότι ηαπουσία σεξουαλικών επαφών για 3 μήνες δεν αποτελεί πρόβλημα για τη σχέση τους.

Στον αντίποδα, οι γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση και οιμετεμμηνοπαυσικές γυναίκες που λάμβαναν ορμονοθεραπεία, εκλάμβαναν την έλλειψησεξ ως ενδεικτικό σημάδι για την κατάσταση της σχέσης.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οποιεσδήποτε αρνητικέςεπιπτώσεις στη σεξουαλικότητα είναι πιθανότερο να οφείλονται στις πεποιθήσειςκαι τις αρνητικές προσδοκίες, παρά στις ορμονικές αλλαγές.

Η επίδραση της εμμηνόπαυσης, πιθανόν να οφείλεται, δηλαδή, περισσότεροστο τι συμβολίζει το στάδιο αυτό για τη ζωή της γυναίκας, παρά στις βιολογικέςαλλαγές.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ