ΑΠΙΣΤΙΑ

Ποια είναι τα 4 είδη απιστίας

Δεν υπάρχει ένας μόνο, κοινώς αποδεκτός, ορισμός της απιστίας. Για άλλους η έννοια ταυτίζεται με την κάθε είδους σωματική επαφή…