ΔΙΑΙΤΑ PALEO

Δίαιτα Paleo: Ποιους κινδύνους κρύβει

Η λεγόμενη Παλαιολιθική Δίαιτα (Paleo), γνωστή και ως «δίαιτα του ανθρώπου των σπηλαίων», περιλαμβάνει μικρή κατανάλωση υδατανθράκων και αυξημένη πρόσληψη…