ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Πληρωμή Λιξιπροθέσμων

Το ποσό των187 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΕΟΠΥΥ σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα,φυσικοθεραπευτές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ιδιωτικές και ψυχιατρικέςκλινικές,…