ΤΕΛΟΜΕΡΗ

Η νέα Ιατρική είναι πράσινη....

Η νέαιατρική είναι πράσινη, είναι φυσική. Πάνω απ’ όλα, είναι πρόληψη και η συμβουλή  είναι να  προσπαθούμε να προσέχουμε τη διατροφή…