ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η Pfizer στηρίζει την Τρίτη Ηλικία

Συνεχίζοντας τις δράσεις της για τη στήριξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η ερασιτεχνική ορχήστρα της Pfizer…