ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στρατηγική συμμαχία Polar Speed- UPS

Την εξαγορά της Polar Speed,της πρωτοποριακής εταιρείας παροχής temperature sensitive λύσεων για τηνεφοδιαστική αλυσίδα στο φαρμακευτικό κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο…