ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο εγκέφαλος επηρεάζει τη δημιουργία και την προσωπικότητα

Είναι εκπληκτικότο πώς νομίζουμε ότι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς λειτουργεί στηνπραγματικότητα.

Ο εγκέφαλος επηρεάζει τη δημιουργία και την προσωπικότητα

Είναι εκπληκτικότο πώς νομίζουμε ότι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς λειτουργεί στηνπραγματικότητα.

Οι επιστήμονες έχουνμελετήσει σε βάθος τον ανθρώπινο εγκέφαλο και έχουν συναρπαστικά πράγματα ναδηλώσουν.

1. Ο εγκέφαλοςλειτουργεί πιο δημιουργικά όταν είμαστε κουρασμένοι

Για τους ανθρώπουςπου λειτουργούν καλύτερα το πρωί, είναι καλύτερο να εκμεταλλεύονται τις πρωινέςώρες ώστε να ολοκληρώσουν απαιτητικές εργασίες που απαιτούν αναλυτική σκέψη.Για τα λεγόμενα «νυχτοπούλια» ισχύει το αντίθετο κι έτσι η δύση του ηλίουσηματοδοτεί την καλύτερη ώρα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και τη λήψηαποφάσεων.

Ωστόσο, όσοναφορά τη δημιουργική σκέψη ο εγκέφαλος λειτουργεί πιο αποδοτικά όταναντιμετωπίζει κόπωση. Ακούγεται παράδοξο, όμως είναι αλήθεια. Όταν είμαστεκουρασμένοι, ο εγκέφαλος δε φιλτράρει επαρκώς τα εξωτερικά ερεθίσματα και δεν απομνημονεύειόλες τις συνδέσεις μεταξύ ιδεών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουμε νέεςσυνάψεις και πρωτότυπους συνειρμούς ώστε να συλλάβουμε νέες ιδέες.

2. Το στρεςσυρρικνώνει τον εγκέφαλο

Μελέτη που πραγματοποιήθηκεσε πιθήκους προκειμένου να ερευνηθούν οι επιπτώσεις του στρες στην ανάπτυξη καιτην ψυχική υγεία έδειξε ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τοστρες έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Μια άλλη έρευνα με αντικείμενο μελέτης τα ποντίκιαέδειξε ότι το χρόνιο στρες κάνει τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου να συρρικνώνεται. Αυτή η περιοχή συνδέεται άμεσα με την απομνημόνευση.

3. Η εσωστρέφειακαι η εξωστρέφεια οφείλονται στην καλωδίωση του εγκεφάλου

Πρόσφατη έρευναέδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στη δομή του εγκεφάλου, οι οποίες καθορίζουνστοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. Οι εσωστρεφείς και οι εξωστρεφείςάνθρωποι επεξεργάζονται και ανταποκρίνονται διαφορετικά τα ερεθίσματα και αυτό εκφράζεταιως στοιχείο της προσωπικότητάς τους.

4. Ο εγκέφαλοςπροτιμά τους ανθρώπους που κάνουν λάθη

Πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί απόψυχολόγους δείχνουν ότι οι μικρές ατέλειες του χαρακτήρα κάνουν έναν άνθρωποπιο συμπαθή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος δεν τους εκλαμβάνει ως απειλή κιέτσι μοιάζουν προσιτοί και ακίνδυνοι. Είναι λοιπόν λογικό νααποστασιοποιούμαστε και να αντιπαθούμε τους ανθρώπους που μοιάζουν να μην έχουνκαμία ατέλεια.