ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα ροφήματα με ζάχαρη ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου της μήτρας

Τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στοτοίχωμα της μήτρας μετά την κλιμακτήριο, ενδέχεται να αυξάνει η κατανάλωσηροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε απόερευνητές από τα Εθνικά Ιδρύματα Υγείας των ΗΠΑ και δημοσιεύεται στηνεπιθεώρηση «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention».
Τα ροφήματα με ζάχαρη ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου της μήτρας

Τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στοτοίχωμα της μήτρας μετά την κλιμακτήριο, ενδέχεται να αυξάνει η κατανάλωσηροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε απόερευνητές από τα Εθνικά Ιδρύματα Υγείας των ΗΠΑ και δημοσιεύεται στηνεπιθεώρηση «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention».

Η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποίασυμμετείχαν 23.039 γυναίκες, ηλικίας άνω των 45 ετών και συμπλήρωσαν αναλυτικάερωτηματολόγια για τον τρόπο ζωής, το ιατρικό ιστορικό και την διατροφή τους, ξεκίνησετο 1986 και ολοκληρώθηκε το 2010.

Έως το τέλος της μελέτης, 506γυναίκες είχαν εκδηλώσει τύπου 1 ενδομητρικό καρκίνο και 89 τύπου 2 ενδομητρικόκαρκίνο, ο οποίος είναι μία πιο σοβαρή μορφή της νόσου.

Μετά τη στάθμιση όλων των παραγόντων,που σχετίζονταν με το τρόπο ζωής των γυναικών, προέκυψε ότι όσες γυναίκεςέπιναν τις μεγαλύτερες ποσότητες ροφημάτων με ζάχαρη διέτρεχαν κατά 74%υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου σε σύγκριση με όσες κατανάλωναν μικρότερεςποσότητες αυτών των ροφημάτων.

Τέλος, οι ερευνητές επισημαίνουνότι τα νέα ευρήματα πρέπει να ερμηνευθούν με μεγάλη προσοχή, διότι απαιτούνταιπεραιτέρω μελέτες, για να επιβεβαιωθεί η παρατηρούμενη συσχέτιση.