ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το κόστος περίθαλψης αυξάνεται αναλογικά με το Δείκτη Μάζας Σώματος

Το κόστος περίθαλψης αυξάνεται αναλογικά με το Δείκτη Μάζας Σώματος

Τα επιπρόσθετα κιλά, ακόμη και μέσα στα όρια του φυσιολογικού βάρους, σχετίζονται με το αυξημένος κόστος υγείας, σύμφωνα με νέα μελέτη.


Τα επιπρόσθετα κιλά, ακόμη και μέσα στα όρια του φυσιολογικού βάρους, σχετίζονται με το αυξημένος κόστος υγείας, σύμφωνα με νέα μελέτη.


Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Duke δηλώνουν ότι ξεκινώντας από το 19, αύξηση έστω και ενός βαθμού στο Δείκτη Μάζας Σώματος οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Η μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Obesity βασίζεται σε στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών για 17.703 άτομα. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα που αφορούσαν στο ΔΜΣ, καθώς και στο κόστος επισκέψεων στο γιατρό και το κόστος για την αγορά φαρμάκων.


Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του ΔΜΣ οδηγεί αναλογικά σε αύξηση του κόστους περίθαλψης, ακόμη και για τα άτομα που δεν ξεπερνούν το όριο του φυσιολογικού βάρους. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το επιπρόσθετο βάρος αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές με την πάροδο των ετών. 

Διαβάστε επίσης:


Δείκτης Μάζας Σώματος: Τι είναι και πώς τον υπολογίζουμε


Δείκτης Μάζας Σώματος: Το κριτήριο του φυσιολογικού βάρους