ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Τι πρέπει να ξέρετε

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθιερώνεται ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Τι πρέπει να ξέρετε

Το ατομικό δελτίο Υγείας μαθητή θα αποτελεί και το ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. και Δ.Ε.).

Το υπουργείο Υγείας Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρΦ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 , (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014 ) ΚΥΑ με τίτλο "Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)"

Το δελτίο το οποίο είναι διάρκειας 3 ετών, καταρτίζεται από γιατρούς του ΠΕΔΥ, γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ ή άλλα Ταμεία και από ιδιώτες γιατρούς.

Σημειώνεται ότι στην αρχική απόφαση προβλεπόταν να εκδίδεται μόνο γιατρούς του ΕΣΥ ή του ΠΕΔΥ, αλλά μετά τις αντιδράσεις των γιατρών, το ατομικό δελτίο υγεία μαθητή μπορούν να συμπληρώνουν και οι ιδιώτες γιατροί (παιδίατροι ή γενικοί γιατροί)

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ