ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΑΕΕ: Σε οριακό επίπεδο τα προγράμματα υγείας των ασφαλιστικών λόγω ΦΠΑ

ΕΑΕΕ: Σε οριακό επίπεδο τα προγράμματα υγείας των ασφαλιστικών λόγω ΦΠΑ

Η πρόσφατη εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 23% (από 13%) στο τελικό κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση των προγραμμάτων υγείας που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της.

«Η επιβολή του υψηλότερου συντελεστή σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι ισχύουν για επιμέρους υπηρεσίες και αγαθά της νοσηλείας (όπως τα φάρμακα που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%)», υπογραμμίζεται από την ΕΑΕΕ η οποία προσθέτει στην ανακοίνωση: «Την ίδια στιγμή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο κράτος έμμεσο φόρο, το "φόρο ασφαλίστρων" ο οποίος από τον Ιούλιο του 2015 επίσης αυξήθηκε στις ασφαλίσεις υγείας από 10% σε 15%».

Συνεπώς, όπως αναφέρει η Ένωση, οι πρόσφατες φορολογικές αυξήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος των προγραμμάτων υγείας, στα οποία βασίζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού για να διασφαλίσει πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, αποφορτίζοντας ταυτόχρονα το ήδη επιβαρυμένο σύστημα κοινωνικών παροχών.

«Είναι, κατά συνέπεια, προς το συμφέρον του ασφαλιστικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας να παραμείνει ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ κοινό» κατά την ένωση.