ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15ο Συνέδριο Healthworld: Ανάγκη για τεκμηρωμένο σχεδιασμό στην υγεία

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, πραγματοποιείται το 15ο ετήσιο συνέδριο HEALTHWORLD, σήμερα και αύριο (20-21 Σεπτεμβρίου) στο ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ, το οποίο διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

15ο Συνέδριο Healthworld: Ανάγκη για τεκμηρωμένο σχεδιασμό στην υγεία

Το συνέδριο HEALTHWORLD - με χορηγό επικοινωνίας μεταξύ άλλων το onMed - αποτελεί την ετήσια, υψηλού επιπέδου, συνάντηση της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας με στόχο βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει γίνει καταγραφή των βασικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ασθενείς στις συνδιαλλαγές τους με τις υπηρεσίες υγείας καθώς και των προτάσεων τους για την επίλυση αυτών των θεμάτων τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε άμεση αλλά δεύτερη προτεραιότητα έρχεται η ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση προτάσεων οι οποίες θα στηρίξουν μακροπρόθεσμα το σύστημα υγείας και θα το κάνουν βιώσιμο, αξιοποιώντας σωστά τους υπάρχοντες πόρους και στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την είσοδο της καινοτομίας στην υγεία. Ως εκ τούτου, τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο υγείας θα συζητηθούν σε βάθος, θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν σε βάθος.

O Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: Το Συνέδριο Healthworld διεξάγεται φέτος σε μια χρονική συγκυρία που βρίσκει το Σύστημα Υγείας σε κατάσταση πιο δύσκολη από ποτέ αφού αδυνατεί να παρέχει επαρκείς και ικανοποιητικές υπηρεσίες περίθαλψης στους πολίτες. Μέσα από τον διάλογο, τις τεκμηριωμένες προτάσεις, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την συμμετοχή όλων των φορέων των επαγγελματιών Υγείας, Το Συνέδριο θα επιχειρήσει να προβάλει τις προτεραιότητες εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτισης ενός τεκμηριωμένου Σχεδιασμού για την Υγεία με βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική και ικανοποιητικές υπηρεσίες παρά την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Συντονιστής των Εργασιών του HealthWorld 2016 κ. Ιωάννης Κυριόπουλος δήλωσε ότι: Tο μείζον πρόβλημα (και κατά συνέπεια η προτεραιότητα) στο υγειονομικό σύστημα της χώρας συνίσταται στην ύπαρξη φραγμών και οικονομικών εμποδίων στη πρόσβαση και στη διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη.

Τα φαινόμενα αυτά πλήττουν κυρίως άτομα και νοικοκυριά που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας και έχουν μικρό εισόδημα και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Κυρίως όμως βλάπτουν τους φτωχούς και τους χρονίως πάσχοντες που υφίστανται σε μεγάλο βαθμό καταστροφικές δαπάνες για την υγεία, δεδομένου οτι η μείωση της δημόσιας δαπάνης έχει προκαλέσει αναλογική αύξηση της ιδιωτικής (40% στο σύνολο της εθνικής δαπάνης).

Ο πρόεδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Haseeb Ahmad, με αφορμή το επικείμενο συνέδριο HealthWorld 2016 δήλωσε: Tο ελληνικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χρειάζεται απεγνωσμένα την υλοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έπρεπε ήδη, εδώ και καιρό, να είχαν υλοποιηθεί. Αντίθετα, αυτό που κυρίως έχει γίνει είναι οριζόντιες περικοπές των δημοσίων δαπανών χωρίς καμία βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η λύση έγκειται στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης, για την διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού οράματος και ενός σχεδίου δράσης που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία και θα δίνουν έμφαση στην αξία και το κλινικό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος με αφορμή το επικείμενο συνέδριο HealthWorld 2016 δήλωσε ότι: Μέσω του 15ου συνεδρίου HealthWorld η Επιτροπή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, επιχειρεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και της πολιτικής ηγεσίας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.

Οι απόψεις, η εμπειρία και η γνώση των συμμετεχόντων και των μελών της επιτροπής, μπορούν να προσφέρουν προτάσεις και λύσεις για ένα βέλτιστο περιβάλλον υγείας. Έχοντας ως κοινό στόχο το βέλτιστο επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο αποτελεί παράγοντα ευημερίας και ανάπτυξης για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Ελλάδας, πρέπει να εξασφαλισθεί πρωτίστως η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε προηγμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε ένα προσιτό και αποδεκτό κόστος. Το κόστος αυτό συχνά αντισταθμίζεται από τη μείωση του χρόνου νοσηλείας, τη μείωση της δαπάνης για φαρμακευτική αγωγή και τη ταχύτερη ανάρρωση.

Διαβάστε ακόμη:

Καθηγητής Κυριόπουλος: Τα χαμηλά αντανακλαστικά της δημόσιας υγείας και οι υπερβολές που κοστίζουν