ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Ένα μεταπτυχιακό για φυσικοθεραπευτές που δεν θέλουν να μεταναστεύσουν

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Ένα μεταπτυχιακό για φυσικοθεραπευτές που δεν θέλουν να μεταναστεύσουν

Προκηρύχθηκε ο Γ΄ Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία" από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το Π.Μ.Σ. δέχεται μόνο πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές που προέρχονται από τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ ή από αναγνωρισμένα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τμήματα του Εξωτερικού. Το μεταπτυχιακό προωθεί την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας και σκοπεύει να δώσει διέξοδο γνώσης και αυξημένων προσόντων στους Έλληνες αποφοίτους Φυσικοθεραπευτές, ενάντια στην αθρόα μετανάστευση στο εξωτερικό ή στην παρακολούθηση μη συναφών ΠΜΣ σε Τμήματα της ημεδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση 12 μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Η εβδομαδιαία διδασκαλία θα πραγματοποιείται τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, προς διευκόλυνση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους δραστηριοτήτων, θα αναλαμβάνουν αν ζητηθεί, επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν απομένει η ορκωμοσία τους. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 φοιτητές ετησίως.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων που ανέρχεται σε 3.900 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε έξι ισόποσες δόσεις των 650 €, δύο (2) δόσεις ανά εξάμηνο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την εγγραφή στο ΠΜΣ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχής ορίζεται η 20.10.2017.

Διαβάστε ακόμη:

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των εισφορών του ΕΦΚΑ ζητούν οι φυσικοθεραπευτές

BEST OF NETWORK