ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Δεν αποδεχόμαστε τη μετακύληση κόστους για τα αναλώσιμα

Κραυγή αγωνίας από τα άτομα με διαβήτη, τα οποία αναφέρουν πως «Δεν αποδεχόμαστε τη μετακύλιση κόστους για τα αναλώσιμα υλικά διαβήτη που μας επιβάλουν Φαρμακοποιοί».

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Δεν αποδεχόμαστε τη μετακύληση κόστους για τα αναλώσιμα

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενημερώνει εκ νέου όλα τα άτομα με διαβήτη ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη συμμετοχή σε φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και συνεχίζει:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επανακαθορισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία» (ΦΕΚ 2181Β/27.6.2016), αναφέρεται ρητά ότι:

«Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.»

Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του 2013, οι ποσότητες των αναλωσίμων και η νόμιμη συμμετοχή έχουν ως εξής:

Ταινίες Μέτρησης ΣακχάρουΣκαρφιστήρεςΒελόνες
ΠοσότηταΣυμμετοχήΠοσότηταΣυμμετοχήΠοσότηταΣυμμετοχή
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ1 (Εντατικοποιη-μένο σχήμα)

200 ταινίες/

μήνα

0%

150 σκαρφιστήρες/

μήνα

0%100 βελόνες/μήνα0%
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ1 (Αντλία ινσουλίνης)

200 ταινίες/

μήνα

0%200 σκαρφιστήρες/μήνα0%100 βελόνες/εξάμηνο0%
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Ινσουλινοθε-ραπευόμενος)

100 ταινίες/

μήνα

0%50 σκαρφιστήρες/μήνα25%50 βελόνες/μήνα0%
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Αγωγή με δισκία)

50 ταινίες/

δίμηνο

0%200 σκαρφιστήρες/μήνα25%--
Σακχαρώδης Διαβήτης Τ2 (Με δίαιτα)

50 ταινίες/

τρίμηνο

25%50 σκαρφιστήρες/μήνα και έως 100/έτος25%--
Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

150 ταινίες/

μήνα

25%150 σκαρφιστήρες/μήνα25%150 βελόνες/μήνα25%


Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο σας ζητήσει επιπλέον ποσό πέραν της νόμιμης συμμετοχής, όπου αυτή υπάρχει, αυτό είναι μη νόμιμο και δεν θα πρέπει να καταβάλλεται. Εφόσον, ο/η φαρμακοποιός δεν το αποδεχτεί, απευθυνόμαστε σε άλλο φαρμακείο. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί επιπλέον ποσό πέραν της νόμιμης συμμετοχής, απευθυνόμαστε στους κατά τόπους Συλλόγους μέλη της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για περισσότερες πληροφορίες».

Η Ομοσπονδία, επισημαίνει ότι «βρίσκεται ήδη εν αναμονή της αναπροσαρμογής των τιμών κάποιων αναλωσίμων υγειονομικών υλικών από τον ΕΟΠΥΥ και μέχρι τότε ισχύουν όλα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω».

Διαβάστε ακόμη:

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Κανείς διαβητικός χωρίς τα αναγκαία αναλώσιμα - Έκκληση σε ΕΟΠΥΥ & φαρμακεία

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη δεν θα γίνουν υποχείρια κανενός συμφέροντος