ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έφτασε η ώρα του «πόθεν έσχες» για τους γιατρούς

Έφτασε η ώρα του «πόθεν έσχες» για τους γιατρούς

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή, στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής. 

Οι διευθυντές και συντονιστές διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Οι πρωτοδιοριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν «πόθεν έσχες» μέσα σε 90 μέρες από το διορισμό τους. 

Δηλώνονται και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, όπως και των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Στην ετήσια δήλωση, οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις περιουσιακές μεταβολές που υπήρξαν κατά το δηλούμενο χρονικό διάστημα. 

Για όσους αμελήσουν τη δήλωση, εκπρόθεσμη υποβολή επιτρέπεται μόνον μετά την πληρωμή παραβόλου από 100 έως και 800 ευρώ, ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης.

Αν ο υπόχρεος δεν υποβάλει τη δήλωση μέσα σε 60 μέρες από την παρέλευση της προθεσμίας, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση που φτάνει και τα 10 χρόνια και με πρόστιμο που φτάνει τις 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία.