Πότε τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι αποτελεσματικά ανάλογα με το είδος και τον βαθμό βαρηκοΐας

Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος και ο βαθμός της βαρηκοΐας, ο λόγος εμφάνισής της, καθώς και ο τρόπος ζωής του ατόμου. Η πιο γνωστή μέθοδος αντιμετώπισης της βαρηκοΐας είναι τα ακουστικά.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πότε είναι αποτελεσματικά ανάλογα με το είδος της βαρηκοΐας και το βαθμό.

Η αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της βαρηκοΐας

Η μη αντιμετώπιση της απώλειας ακοής στην βρεφική και παιδική ηλικία έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας. Επιπροσθέτως, επηρεάζονται αρνητικά οι κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσει ένα παιδί. Επιπλέον, η βαρηκοΐα στους ενήλικες, επηρεάζει την καθημερινή τους επικοινωνία και αυξάνεται ο κίνδυνος να αποσυρθούν από τις κοινωνικές συνευρέσεις, καθώς και να σταματήσουν δραστηριότητες που στο παρελθόν τους ευχαριστούσαν. Ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, η μη αντιμετώπιση της βαρηκοΐας έχει συνδεθεί με γνωστική εξασθένηση, κατάθλιψη και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών.

Διαβάστε περισσότερα για την Βαρηκοΐα.

varukoia-akoustiko.jpg

Πώς λειτουργούν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρές ιατροτεχνολογικές συσκευές οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν καταλλήλως για την αντιμετώπιση αρκετών διαφορετικών τύπων απώλειας ακοής. Όλα τα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μικρόφωνο το οποίο συλλέγει τους ήχους, έναν ενισχυτή ο οποίος επεξεργάζεται και ενισχύει το σήμα, ένα μεγάφωνο το οποίο παράγει τους ενισχυμένους ήχους και τους στέλνει στο αυτί του βαρήκοου καθώς και μια μπαταρία. Πιο σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας επιτρέπουν την σύνδεση τους μέσω Bluetooth με κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές.

Μάθετε περισσότερα για τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Σε ποιες περιπτώσεις βαρηκοΐας τα ακουστικά είναι αποτελεσματικά;

Η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας συνιστάται τόσο στην νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (πρεσβυακουσία στην περίπτωση των ηλικιωμένων ατόμων) όσο και στην βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

Πρεσβυακουσία

Ο πιο συνηθισμένος τύπος απώλειας ακοής είναι η πρεσβυακουσία. Όσο μεγαλώνουμε, τα τριχίδια εντός του κοχλία σταματούν να λειτουργούν φυσιολογικά, όπως σε νεαρότερες ηλικίες. Σχεδόν ένας στους δύο σε ηλικία 75 ετών και άνω παρουσιάζει βαρηκοΐα.

Η πρεσβυακουσία αποτελεί μια κατηγορία νευροαισθητήριας βαρηκοΐας που σημαίνει ότι οφείλεται σε βλάβη των τριχιδίων εντός του κοχλία ή σε βλάβη του ακουστικού νεύρου. Πέρα από την ηλικία, η έκθεση σε θορύβους υψηλής έντασης αποτελεί άλλον έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αυτού του τύπου απώλειας ακοής.

Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα είναι μη αναστρέψιμη και δεν αποκαθίσταται χειρουργικά μιας και τα τριχίδια δεν μπορούν να αναπλαστουν αν τραυματιστούν.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας αποτελούν την συνηθέστερη και καταλληλότερη επιλογή για την αντιμετώπιση αυτού τους είδους βαρηκοΐας και πιο συγκεκριμένα για ήπια έως και σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν επαναφέρουν την ακοή στην πρότερη κατάστασή της. Ο βασικός σκοπός των ακουστικών βαρηκοΐας είναι η ενίσχυση της έντασης των συχνοτήτων που παρουσιάζεται απώλεια ακοής. Με τα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ομιλία και λιγότερο στην περιβαλλοντική φασαρία.

Ο τύπος των ακουστικών βαρηκοΐας που χρειάζεται να επιλεγούν (οπισθωτιαία ή ενδωτιαία) εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό βαρηκοΐας και λιγότερο από τις προσωπικές προτιμήσεις. Η ήπια και μετρίου βαθμού βαρηκοΐα συνήθως είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και με τους δύο τύπους ακουστικών βαρηκοΐας ενώ η μεγαλύτερη απώλεια ακοής αντιμετωπίζεται κατά βάση με οπισθωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας.

Σαφώς στις περιπτώσεις απώλειας ακοής και στα δύο αυτιά, η εφαρμογή δύο ακουστικών βαρηκοΐας προσφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός και μόνο ακουστικού.

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Ο δεύτερος συνηθέστερος τύπος απώλειας ακοής είναι η βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Οφείλεται σε κάποια παθολογική κατάστασης στο έξω ή μέσο ους και αρκετές φορές είναι προσωρινή. Συνηθέστερες αιτίες αποτελούν η συσσώρευση κυψελίδας στον έξω ακουστικό πόρο, υγρό στο μέσο ους ή τύμπανο που έχει υποστεί διάτρηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτός ο τύπος απώλειας ακοής μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη ιατρική παρέμβαση όπως πχ καθαρισμός αυτιών ή χορήγηση αντιβίωσης. Σε άλλες περιπτώσεις προτείνεται η χειρουργική αποκατάσταση της ακοής. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν επιθυμεί την χειρουργική αποκατάσταση ή η απώλεια ακοής είναι συνδυασμός τόσο της νευροαισθητήριας όσο και της βαρηκοΐας αγωγιμότητας τότε η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.

Σε ποιες περιπτώσεις βαρηκοΐας τα ακουστικά δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα;

Οι κύριες περιπτώσεις που τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα πολύ μεγάλου βαθμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται κοχλιακή εμφύτευση.
  • Αιφνίδια απώλεια ακοής.
  • Σε αρκετές περιπτώσεις που η βαρηκοΐα έχει παραμεληθεί για αρκετά χρόνια. Στην περίπτωση αυτή ο βαρήκοος παρουσιάζει ένα φαινόμενο που ονομάζεται ακουστική υστέρηση.

Περιφερειακά συστήματα ακοής

akoustika.png

Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η συνδυαστική χρήση περιφερειακών συστημάτων ακοής για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να χρήζει βοήθειας μιας ειδικής συσκευής που επιτρέπει το streaming ήχου απευθείας από την τηλεόραση στα ακουστικά βαρηκοΐας. Κάποιος άλλος βαρήκοος που χρειάζεται να παρακολουθεί ομιλίες από απόσταση ή σε περιβάλλον με έντονη φασαρία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την χρήση ενός περιφερειακού μικροφώνου.

Σχετικά με τον συντάκτη

Ο Θεοδώρου Αλέξιος είναι επαγγελματίας ακοολόγος με σπουδές στην Αγγλία πάνω στον τομέα της Ακοολογίας. Έχοντας αποκτήσει εμπειρία μέσα από την εργασία του στο Royal Sussex County Hospital και το ιδιωτικό ακοολογικό κέντρο Chear στο Λονδίνο και στο Shepreth (Cambridge), έχει επιστρέψει στην Ελλάδα όπου και διατηρεί το δικό του κέντρο υποστήριξης ακοής.