ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΙΑΣΩ: Οι μέτοχοι αποφασίζουν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού προχωρούν οι μέτοχοι του Ιασώ.

ΙΑΣΩ: Οι μέτοχοι αποφασίζουν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιασώ η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του στις 27 Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας.

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ("Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου").

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστε ακόμη:

Ο πρόεδρος του ΙΑΣΩ στους πληγέντες της ΜάνδραςΟ πρόεδρος του ΙΑΣΩ στους πληγέντες της ΜάνδραςΔωρεάν τοκετοί και παιδιατρικές εξετάσεις για τους κατοίκους της Μάνδρας από τον Όμιλο ΙΑΣΩ

Συνεργασία αιχμής ΙΑΣΩ & ΙΑΣΩ Παίδων με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ