ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Υγεία: Σημαντικά κέρδη & ανοδικοί ρυθμοί λειτουργικής κερδοφορίας στα αποτελέσματα του 2017

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».

Υγεία: Σημαντικά κέρδη & ανοδικοί ρυθμοί λειτουργικής κερδοφορίας στα αποτελέσματα του 2017

Είναι αξιοσημείωτο, ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη €9,7 εκ. το 2017 έναντι κερδών €4,2 εκ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 131,4%.

Ωστόσο, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2017 και 2016, που ακολουθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2017, έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα €206 εκ. έναντι €205,9 εκ. το 2016.

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% και ανήλθαν στα €33,5 εκ. έναντι κερδών €30,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε €19 εκ. έναντι κερδών €15,4 εκ. το 2016.

Καθαρά κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και μη ελέγχουσες συμμετοχές: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη €9,7 εκ. το 2017 έναντι κερδών €4,2 εκ. το 2016 (αύξηση 131,4%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της MΙG κος Αθανάσιος Παπανικολάου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του Όμιλου ΥΓΕΙΑ και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των Ιατρών, του προσωπικού και της Διοίκησης του Ομίλου. Είμαστε σίγουροι ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ηγέτη της ιδιωτικής Υγείας στη χώρα μας και για τα επόμενα χρόνια».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κ. Ανδρέας Καρταπάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στo τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον με την προσδοκία συνέχισης της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικούς μας στόχους για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και την άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε έναντι όλων των συμμετόχων μας, πως παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα, όλοι εμείς στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με Υπευθυνότητα τα θέματα Βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει ισχυροποίηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία.

Σταθερή προτεραιότητά μας παραμένει, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος διεθνώς, καθώς και την ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων».

Διαβάστε ακόμη:

ΥΓΕΙΑ: Βραβεύεται για 3η φορά για το εργασιακό του περιβάλλονΟ όμιλος Υγεία στις 21 πρωτοπόρες εταιρείες της Ελλάδας

ΥΓΕΙΑ: Το μοναδικό Κέντρο Αριστείας στον τομέα παθήσεων Παχέος Εντέρου, Ορθού & Πρωκτού

Στον όμιλο Υγεία ο καθηγητής Καρδιολογίας Πάνος Βάρδας

ΥΓΕΙΑ: Συμμετοχή στο 3ο Παγκόσμιο Διαδικτυακό Σεμινάριο LION-ESS

Αρίστευσε ο Όμιλος Υγεία στα βραβεία «Salus Index 2017»

O Όμιλος Υγεία στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις της Ελλάδας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ