ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ιατρικό Αθηνών: Υπηρεσίες σε περισσότερους από 700.000 ασθενείς

Υπηρεσίες σε περισσότερους από 700.000 εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, προσέφερε την περασμένη χρονιά, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Ιατρικό Αθηνών: Υπηρεσίες σε περισσότερους από 700.000 ασθενείς

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και στη χρήση του 2017, έχουν επηρεαστεί από την αρνητική επίδραση που έχουν επιφέρει οι μονομερείς αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλίων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (Rebate & Clawback) που επεβλήθησαν βάσει του Ν 4172/2013 (άρθρο 100 ΦΕΚ Α’ 167) αναδρομικά από 1/1/2013 και ισχύουν έως 31/12/2018, για τη νομιμότητα των οποίων ο Όμιλος επιφυλάσσεται, καταθέτοντας προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια.

Αναλυτικά, σε ενοποιημένη βάση, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν ως εξής:

  • Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε ευρώ 169,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1%.
  • Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα ευρώ 23,5 εκ., βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
  • Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων εμφανίζουν θετικό πρόσημο και ανέρχονται σε Κέρδη, ευρώ 2,7 εκ..

Ο όμιλος, αύξησε κατά 2% τις θέσεις εργασίας του όπου συνολικά κατά το 2017, εργάστηκαν 2.940 άτομα, καταβάλλοντας για δαπάνες μισθοδοσίας, εισφορές και φόρους προς τα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία, συνολικά ευρώ 84,6 εκ..

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επί 34 συνεχή έτη λειτουργίας του, προσέφερε & προσφέρει υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίες με καταξιωμένους κορυφαίους επιστήμονες, που έχουν την φαρέτρα τους γεμάτη, από πρωτοποριακή και σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής. Επιστήμονες που τιμούν την Ελλάδα στο Ελληνικό και το διεθνές χώρο. Επιστήμονες συνεπικουρούμενους από νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών δίνουν το στίγμα της καθοριστικής συνεισφοράς του στο χώρο της υγείας.

Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, «με την εμπειρία την παλαιάς γενιάς και το όραμα της νέας, με τη στήριξη των δύο βασικών του μετόχων, την G. Apostolopoulos Holdings S.A. και την Γερμανική Asklepios GmbH, καλείται να μετουσιώσει ένα ακόμα επιχειρηματικό του στόχο αποτελώντας το ελληνικό ανάχωμα στο κύμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που εξελίσσονται από κερδοσκοπικά ξένα funds».

Διαβάστε ακόμη:

Ιατρικό Αθηνών: Η πρώτη ρομποτική κυστεοπροστατεκτομή σε 70χρονο ασθενήΙατρικό Αθηνών: Πάνω από 250 πρωτοποριακές επεμβάσεις για ρινικό διάφραγμα

Ιατρικό Π. Φαλήρου: 500 επιτυχημένες ολικές θυρεοειδεκτομές

Ιατρικό Αθηνών: Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος Υγείας στο πρόγραμμα της ΕΕ «EVOTION»

Ιατρικό Αθηνών: Πρωτοποριακό σεμινάριο σε Pre-Med φοιτητές από την Αμερική

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Στηρίζει το νέο Κέντρο Ελέγχου Κατάθλιψης

10 χρόνια Ιατρικό Περιστερίου: 200 θέσεις εργασίας - Περίθαλψη σε μισό εκατ. πολίτες