ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών στηρίζει τις επισχέσεις

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών στηρίζει τις επισχέσεις
Την συμπαράστασή  του στους φορείς παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, για την πράξη επίσχεσης υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία προσέφυγαν, δηλώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών.
Την συμπαράστασή  του στους φορείς παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, για την πράξη επίσχεσης υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ, στην οποία προσέφυγαν, δηλώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών.

Παράλληλα, παρά την αρχική πρόθεση του ΣΕΚ για αντίστοιχες άμεσες κινητοποιήσεις, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, μετά την εκπεφρασθείσα θετική διάθεση του Υπουργείου για εξεύρεση κοινού τόπου στα θέματα που έχει θέσει ο ΣΕΚ και τα οποία αποτελούν «κόκκινες γραμμές» και με δεδομένη την εκ μέρους του Συνδέσμου πρόθεση για συνεννόηση, αποφασίσαμε να δώσουμε πίστωση χρόνου λίγων ημερών στο Υπουργείο, για την επίτευξη συμφωνίας ως προς το πλαίσιο συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές οι οποίες προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Τα μέλη του ΣΕΚ συγκαταλέγονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους εργοδότες της Ελλάδας, συνεισφέρουν σημαντικά στη ελληνική οικονομία και υποστηρίζουν ενεργά τις ανάγκες του εθνικού συστήματος υγείας.  

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας απασχολεί άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών και επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, νέα ιατρικά πρωτόκολλα, νέες τεχνολογίες. Καλύπτοντας το 39% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας συγκρατεί κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα σε μια εποχή που μαστίζεται από brain drain, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και αναδεικνύει την Ελλάδα ως προορισμό ιατρικού τουρισμού. Λειτουργεί συμπληρωματικά του δημοσίου τομέα υγείας αλλά καλύπτει και επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις υψηλής τεχνολογίας που αδυνατεί να καλύψει το δημόσιο αποτελώντας κομβικό παράγοντα διασφάλισης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.