ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ξανθός: Τέλος στην ιδρυματική περίθαλψη, Θεραπευτικά Πρωτόκολλα & αλλαγή στην ακούσια νοσηλεία

Ξανθός: Τέλος στην ιδρυματική περίθαλψη, Θεραπευτικά Πρωτόκολλα & αλλαγή στην ακούσια νοσηλεία

Η  κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης, μέσα από εξειδικευμένες δράσεις για την αποϊδρυματοποίηση και την ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας, η συγκρότηση φορέα αξιολόγησης της ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας, η δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και η τομεοποίηση του συστήματος ψυχικής υγείας, περιλαμβάνονται στις πολιτικές του υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία.

Άμεσα επίσης, τροποποιείται ο θεσμός για την ακούσια νοσηλεία ασθενών. 

Οι παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία, πρέπει να συνιστούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υγεία, που να συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την υποστήριξη και την αποκατάσταση, τονίζει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο μήνυμά του, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, με θέμα «Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας» (Mental Health in the Workplace).

Αναλυτικά στο μήνυμά του ο υπουργός τονίζει:

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η έννοια της υγείας αφορά στην «κατάσταση πλήρους, φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς στην απουσία ασθένειας». Ταυτόχρονα, ένας υγιής χώρος εργασίας είναι αυτός που προωθεί την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εργαζομένων με βάση αναγνωρισμένες ανάγκες, όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία στο φυσικό και στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης εργασίας και της κουλτούρας στο χώρο εργασίας, όπως και η συμμετοχή στην κοινότητα για τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων, των οικογενειών τους, αλλά και της κοινότητας συνολικά.

Το σημαντικότερο μέρος της ενήλικης ζωής δαπανάται στην δουλειά. Ένα προβληματικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να ενισχύσει σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας. Το εργασιακό άγχος, η κατάθλιψη, η εργασιακή παρενόχληση και ο εκφοβισμός στην εργασία είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που εμφανίζονται εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.
Παρεμβάσεις και καλές πρακτικές που προστατεύουν και προάγουν την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν την υλοποίηση και την επιβολή πολιτικών και πρακτικών υγείας και ασφάλειας, την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την διαθέσιμη υποστήριξη, την συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των εργαζομένων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν με τον άρθρο 12 του Ν.2716/1999. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. στοχεύουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην θεραπευτική διαδικασία. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν μία καινοτόμο μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα μία νέα μορφή αυτοοργάνωσης, μέσα από την οποία ασκούνται επαγγελματικές δραστηριότητες, τόσο από άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και από επαγγελματίες ή φορείς, ενώ έχουν αποτελέσει πρόδρομο της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν σχεδιαστεί οι πολιτικές ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν στην κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης, μέσα από εξειδικευμένες δράσεις για την αποϊδρυματοποίηση και την ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας, αλλά και στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχική ασθένεια, με την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών και μονάδων για παιδιά, έφηβους και πάσχοντες από άνοια.

Ταυτόχρονα, αφορούν σε ειδικές δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και την τροποποίηση του θεσμού για την ακούσια νοσηλεία.

Τέλος, η στρατηγική για την ψυχική υγεία του Υπουργείου Υγείας στοχεύει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, την συγκρότηση φορέα αξιολόγησης της ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας και την δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και στην προώθηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης και της τομεοποίησης του συστήματος ψυχικής υγείας».

Διαβάστε ακόμη:

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2017: «Η ψυχική υγεία θέλει δουλειά»

 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2017: «Ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας»

Δυσβάστακτο το κόστος των ψυχικών ασθενειών στην εργασία και την οικονομία

Ξανθός για ΚΟΙΣΠΕ: Δεν υπάρχουν χρήματα για επιδότηση, μόνο εάν... προκύψει πλεόνασμα

 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen