ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕ: Η κυβέρνηση δημιουργεί νοσηλευτές δύο ταχυτήτων - Να λυθεί τώρα, η αντιποίηση του επαγγέλματος

Την ώρα που όλη η Ευρώπη προετοιμάζεται για το θεσμό του "Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή" με απώτερο σκοπό την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (Active and Healthy Ageing), στην Ελλάδα αποφασίζεται η ίδρυση Τμήματος "Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας" και μάλιστα ως ξεχωριστή οντότητα, σχολιάζουν καυστικά οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών, με εύλογα ερωτηματικά.

ΕΝΕ: Η κυβέρνηση δημιουργεί νοσηλευτές δύο ταχυτήτων - Να λυθεί τώρα, η αντιποίηση του επαγγέλματος

Επιμέλεια: Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου

Τόσο η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος όσο και τα Τμήματα Ανώτατης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, αλλά και ολόκληρη η επιστημονική νοσηλευτική κοινότητα εκτιμούν ότι η ίδρυση αυτόνομου Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (μετονομασία του τμήματος Επισκεπτών Υγείας) αποτελεί λανθασμένη επιλογή που δε συνάδει με τη διεθνή πρακτική και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Είναι προφανές, ότι η σχεδιαζόμενη μετεξέλιξη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ σε πανεπιστημιακό τμήμα, μοιραία θα δημιουργήσει νοσηλευτές δύο ταχυτήτων ή άλλως δύο κατηγοριών, ήτοι των Νοσηλευτών ΤΕ που έχουν ήδη αποφοιτήσει από το ΤΕΙ και των Νοσηλευτών ΠΕ, που πρόκειται να αποφοιτήσουν από το υπό ίδρυση πανεπιστημιακό τμήμα της Νοσηλευτικής, επισημαίνει η ΕΝΕ, τονίζοντας, ότι η δυσαρμονία αυτή καθίσταται ακόμη πιο εμφανής, μεταξύ των ήδη φοιτούντων στο Τμήμα του ΤΕΙ και όσων πρόκειται να αποφοιτήσουν από το νέο πανεπιστημιακό τμήμα.

Δεδομένου του ότι "πύλη εισόδου" στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί ο "οικογενειακός Ιατρός" ως "θεσμός" της ΠΦΥ στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών, γίνεται προφανές πως οι Ευρωπαϊκές προκλήσεις επιτάσσουν την ίδρυση και ανάπτυξη αντίστοιχης Νοσηλευτικής ειδικότητας αυτή του "Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή", αναφέρει η ΕΝΕ με αφορμή το Νομοσχέδιο με τίτλο: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις και προσθέτει:

Η ΕΝΕ, συμμετέχοντας ενεργά στο Ευρωπαϊκά Νοσηλευτικά δρώμενα και ειδικότερα στην ανάπτυξη ενός χρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές (EuropeaN Curriculum for Family anN Community nursE) στα πλαίσια του Erasmus plus και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πολύ συγκεκριμένων Νοσηλευτικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Knowledge, skills & competencies) - προετοιμάζει ήδη το μέλλον των Νοσηλευτών της - σε σύμφωνη θέση με τα Ακαδημαϊκά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και "υπέρ" της μίας και Ενιαίας Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής.

Η Ευρώπη με τον οικογενειακό νοσηλευτή

Συνεπώς, εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς "πως είναι δυνατόν, όλη η Ευρώπη να προετοιμάζεται για το θεσμό του "Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή" με απώτερο σκοπό την Ενεργό και Υγιής Γήρανση (Active and Healthy Ageing) - στην Ελλάδα να αποφασίζεται ίδρυση Τμήματος "Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας" και μάλιστα ως ξεχωριστή οντότητα και υπό ποιες προϋποθέσεις" !!!

Ειδικότερα, το ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, χαιρετίζει την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει, σε ό,τι αφορά τη Σχολή Επιστημών Υγείας, ότι επαναλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντος.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 και λειτουργούσα έκτοτε ως ΝΠΔΔ έχει μεταξύ άλλων, ως σκοπό και προορισμό της, την εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης –συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδα υγείας στο κοινωνικό σύνολο, την οριοθέτηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή, σύμφωνα με τα νοσηλευτικά προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον περιορισμό της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νοσηλευτές εκφράζουν τις σοβαρότατες ενστάσεις τους καθώς στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβλέπεται η δημιουργία αυτόνομου τμήματος Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Το τμήμα Κοινοτικής υγείας προέκυψε ως κατεύθυνση από τη συνένωσή του με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά Ι» και αποτελεί τη μετονομασία του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας, το οποίο ιστορικά αποτελούσε κατεύθυνση των Τμημάτων Νοσηλευτικής, όπως συνάδει και με τις σύγχρονες διεθνείς επιστημονικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Τι ισχύει διεθνώς

1. Διεθνώς, οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν ειδίκευση της Νοσηλευτικής, καθώς βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου Νοσηλευτικής και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Έχουν δε επιλέξει, να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας (community public health nurses). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου των Επισκεπτών Υγείας σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης υγείας σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων χωρών. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τον ήδη υφιστάμενο αποκλεισμό των αποφοίτων από την αγορά εργασίας και από τον εξαναγκασμό τους να φοιτήσουν συμπληρωματικά στο προπτυχιακό πρόγραμμα αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων Νοσηλευτικής. Για παράδειγμα, στο Ην. Βασίλειο, στη Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, απαιτούνται σπουδές Νοσηλευτικής ανώτατου επιπέδου και στη συνέχεια ακολουθεί η εξειδίκευση που μπορεί να είναι Χειρουργική Νοσηλευτική, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική κ.ά.

Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρείται το φαινόμενο να ιδρύεται ένα αυτόνομο τμήμα που δεν αντιστοιχεί σε διεθνώς αυτόνομο αναγνωρισμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά απλά αποτελεί την εφαρμογή της Νοσηλευτικής Επιστήμης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο.

Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

Με την εν λόγω ρύθμιση, τονίζουν οι νοσηλευτές, δημιουργείται σύγχυση και συγκρούσεις στους χώρους εργασίας, λόγω της απροκάλυπτης προσπάθειας που γίνεται από τον κλάδο των Επισκεπτών Υγείας, είτε να υποκαταστήσουν το ρόλο των Νοσηλευτών στην Κοινότητα, με την υφαρπαγή θεσμοθετημένων κλινικών και άλλων αρμοδιοτήτων, είτε να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε ιδρύματα ενδονοσοκομειακής φροντίδας, αρνούμενοι ταυτόχρονα την παροχή ουσιαστικού κλινικού έργου.

Και ακόμη, σύμφωνα με την ΕΝΕ: Οι θεμελιώδεις αρχές των νοσηλευτικών παρεμβάσεων είναι ενιαίες, περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα φροντίδας και πρόληψης και έχουν ως τελικό στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Με βάση αυτή την παραδοχή, η δημόσια υγεία δεν αποτελεί ξεχωριστό επαγγελματικό αυτόνομο πεδίο, διεθνώς αναγνωρισμένο, αλλά είναι «έννοια» που στηρίζεται σε διάφορες επιστήμες και τεχνικές και αποτελεί συλλογική δράση για αειφόρο ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού.

Οι νοσηλευτές, καλούν τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές να «θεραπεύσουν», τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και την κραυγαλέα αντιποίηση επαγγέλματος, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και δεν συνάδει με τη θέση του Υπουργείου Παιδείας, ότι τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής έγιναν με βάση την ακαδημαϊκότητα, την αντιστοιχία σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και την ανταπόκριση στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Νοσηλευτική διεθνώς, αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε ειδικότητα ή εξειδίκευση θελήσει να ακολουθήσει ο πτυχιούχος του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Εξάλλου, τα στενά και ανύπαρκτα γνωστικά αντικείμενα συμβάλλουν στη δημιουργία ανέργων, σε μια εποχή μεγάλης οικονομική κρίσης για τη χώρα.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΝΕ, κρίνεται τουλάχιστον επιβεβλημένη η προσθήκη στο επίμαχο νομοσχέδιο μεταβατικών διατάξεων, με τις οποίες θα δίδεται η δυνατότητα τόσο στους αποφοιτήσαντες του ΤΕΙ, όσο ιδίως, και στους ήδη φοιτούντες, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον ουσιαστική ή τυπική διάκριση, παρεκκλίνουσα ενδεχομένως της αρχής της ισότητας.

Διαβάστε ακόμη:

ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ: Νοσηλευτές με δελτίο παροχής υπηρεσιών - Σε ομηρία εκατοντάδες νοσηλευτέςΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ: Βέλη κατά του προέδρου του ΕΣΑΝ - Θυσιάζει τον τίτλο του Νοσηλευτή

ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ: Οι νοσηλευτές σε επιφυλακή για το μισθολογικό ζήτημα

ΠΑΣΟΝΟΠ: Ζητάμε ένα δίκαιο νοσηλευτικό μισθολόγιο, αλλά το υπ. Υγείας σφυρίζει αδιάφορα...

Αρ. Δάγλας: Οι στόχοι για ευημερία μετουσιώθηκαν άρδην σε στόχους εφήμερους

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προς Ξανθό: Η φάμπρικα κομματικών αποκεφαλισμών & η ξεχασμένη διαφάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ