ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Iατρικές ειδικότητες: Ποιες είναι οι νέες, ποιες μετονομάζονται & πώς αποκτάται ο τίτλος ειδικότητας

«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» είναι το θέμα της εγκυκλίου που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Iατρικές ειδικότητες: Ποιες είναι οι νέες, ποιες μετονομάζονται & πώς αποκτάται ο τίτλος ειδικότητας

Στην Υπουργική απόφαση καθιερώνονται νέες ειδικότητες (Ιατρική Γενετική, Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Εργαστηριακή Γενετική), μετονομάζονται ορισμένες (Ακτινολογία, Δημόσια Υγεία - Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία, Ενδοκρινολογία - Διαβήτης - Μεταβολισμός, Ιατρική Βιοπαθολογία / Εργαστηριακή Ιατρική, Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία, Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου) και αυξάνεται ο χρόνος άσκησης στις εξής ειδικότητες: Aκτινοθεραπευτική Ογκολογία, Γενική Ιατρική, Δερματολογία - Αφροδισιολογία, Δημόσια Υγεία - Κοινωνική Ιατρική, Ιατροδικαστική, Νευροχειρουργική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής καθιερώνεται ως Ιατρική και Οδοντιατρική ειδικότητα.

Στις νέες ειδικότητες θα υποβληθούν αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας μετά τη δημοσίευση Υπουργικής απόφασης με τα αναγνωρισμένα νοσοκομεία ως κατάλληλα για χορήγηση ειδικότητας και εφόσον συσταθούν θέσεις ειδικευομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης, ιατροί που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για την σειρά προτεραιότητας στην ειδικότητα και στο Νοσοκομείο επιλογής τους, θα εκπαιδευτούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν.

Οι ιατροί που είναι ήδη σε σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό σε ειδικότητες για τις οποίες με την παρούσα Υπουργική απόφαση καθιερώνεται η ενιαία τοποθέτηση σ΄ αυτές (δηλ. στις ειδικότητες που με το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση δύο αποφάσεων τοποθέτησης, μία για το κύριο και μία για το ειδικό μέρος της ειδικότητας και με τη δημοσίευση της παρούσας απαιτείται η έκδοση μίας απόφασης τοποθέτησης), σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας δηλ. μέχρι και 20-11-2018 να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εκπαίδευσης, ειδάλλως θα συνεχίσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 415/1994 (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως ισχύει .

Οι ιατροί που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω θα συνεχίσουν την άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 415/1994 ( ΦΕΚ Α΄ 236).