ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Τα κυριότερα είδη διαταραχών της προσωπικότητας

Τα κυριότερα είδη διαταραχών της προσωπικότητας

Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο διαταραχών της προσωπικότητας. Όλες αυτές οι διαταραχές εμπεριέχουν ένα διεισδυτικό πρότυπο συμπεριφοράς, κάτι που σημαίνει ότι οι χαρακτηριστικές συμπεριφορές και σκέψεις είναι έκδηλες σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής του ατόμου.


Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο διαταραχών της προσωπικότητας. Όλες αυτές οι διαταραχές εμπεριέχουν ένα διεισδυτικό πρότυπο συμπεριφοράς, κάτι που σημαίνει ότι οι χαρακτηριστικές συμπεριφορές και σκέψεις είναι έκδηλες σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής του ατόμου.

 

Υπάρχουν τρεις ομάδες διαταραχών προσωπικότητας: οι ιδιόρρυθμες ή εκκεντρικές διαταραχές, οι δραματικές συναισθηματικές ή ασταθείς διαταραχές και οι αγχώδεις ή έντρομες διαταραχές.

 

Οι συγκεκριμένες διαταραχές είναι οι παρακάτω:

 

Η παρανοϊκή διαταραχή της προσωπικότητας (Paranoid personality disorder)

Χαρακτηρίζεται από την έντονη καχυποψία και δυσπιστία προς τους άλλους, με αποτέλεσμα τα κίνητρά τους να ερμηνεύονται ως κακόβουλα.

 

Η σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας (Schizoid personality disorder)

Έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την αποσύνδεση του ατόμου από τις κοινωνικές σχέσεις και την περιορισμένη κλίμακα έκφρασης συναισθημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις.

 

Η σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας (Schizotypal personality disorder)

Έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο την κοινωνική και διαπροσωπική ανεπάρκεια και χαρακτηρίζεται από έντονη δυσφορία και μειωμένη ικανότητα για διαπροσωπικές σχέσεις. Χαρακτηρίζεται επίσης από διαταραχές της σκέψης και της αντίληψης και από εκκεντρική συμπεριφορά.

 

Η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (Antisocial personality disorder)

Έχει σαν κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιφρόνηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων.

 

Η υποκριτική διαταραχή της προσωπικότητας (Histrionic personality disorder)

Έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την υπερβολική συναισθηματικότητα και την επιζήτηση προσοχής.

 

Η ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας (Narcissistic personality disorder

Έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο τις ιδέες μεγαλείου (στην φαντασία του ατόμου ή στην ίδια τη συμπεριφορά του), την ανάγκη για θαυμασμό και την έλλειψη συναισθηματικής κατανόησης.

 

Η αποφευκτική διαταραχή της προσωπικότητας (Avoidant personality disorder)

Χαρακτηρίζεται από κοινωνική αναστολή, αισθήματα ανεπάρκειας και υπερευαισθησία στην αρνητική κριτική.

 

Η εξαρτημένη διαταραχή της προσωπικότητας (Dependent personality disorder)

Έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την έντονη και υπερβολική ανάγκη του ατόμου να το φροντίζουν οι άλλοι, κάτι που οδηγεί σε υποτακτική και εξαρτημένη συμπεριφορά, καθώς και σε φόβο αποχωρισμού από τους άλλους.

 

Η έμμονη παθολογική διαταραχή της προσωπικότητας (Obsessive-compulsive personality)

Χαρακτηρίζεται από την έντονη ενασχόληση του ατόμου με την τάξη, από την τελειοθηρία και τον ψυχικό και διαπροσωπικό έλεγχο, σε βάρος της ευελιξίας, της ανοιχτής επικοινωνίας και της αποδοτικότητας.

 

Η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας (Borderline personality disorder

Έχει σαν κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εικόνα που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους, στη συναισθηματική τους διάθεση και στον έλεγχο των παρορμήσεών τους.

 

Η κατανόηση της οριακής διαταραχής της προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι είναι πιθανό να διαγνωσθεί λανθασμένα ως κάποια άλλη ψυχική διαταραχή, ιδιαίτερα ως κάποια διαταραχή της διάθεσης.

 

Τα άτομα που πάσχουν από την οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι πιθανό να έχουν τα παρακάτω συμπτώματα:

 

• Ακραίες αλλαγές στη διάθεση.

• Θυμός που δεν ταιριάζει στην περίσταση ή δυσκολία στο να ελέγξουν το θυμό τους

• Χρόνια αισθήματα κενού

• Επανειλημμένη αυτοκτονική συμπεριφορά, χειρονομίες, απειλές ή αυτοβλαπτική

συμπεριφορά

• Παρορμητική και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

• Ιστορικό ασταθών διαπροσωπικών σχέσεων

• Επίμονα ασταθής εικόνα ή αίσθηση του εαυτού τους

• Φόβος εγκατάλειψης

• Περίοδοι παραφροσύνης και απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα