ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αυτοεκτίμηση: Οι υγιείς ανησυχίες και η γνώμη των άλλων

Όλοι οι άνθρωποιέχουν ανασφάλειες και ένα κακόβουλο σχόλιο για την εμφάνισή τους μπορεί ναπυροδοτήσει άσχημα συναισθήματα.

Αυτοεκτίμηση: Οι υγιείς ανησυχίες και η γνώμη των άλλων

Όλοι οι άνθρωποιέχουν ανασφάλειες και ένα κακόβουλο σχόλιο για την εμφάνισή τους μπορεί ναπυροδοτήσει άσχημα συναισθήματα.

Τα κοινωνικάδίκτυα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πολλές φορές προβάλλουν ανέφικτα πρότυπαομορφιάς που ρίχνουν την αυτοπεποίθηση και δημιουργούν μια αρνητική εικόνα γιατον εαυτό μας.

Υπάρχει όμως καιη θετική πλευρά των πραγμάτων. Οι υγιείς ανησυχίες μάς βοηθούν να εξελισσόμαστεκαι να γινόμαστε καλύτεροι, ενώ η ανταπόκριση των γύρω μας μπορεί να δώσειέμφαση στα θετικά στοιχεία που εμείς αγνοούμε.

Οι καμπάνιεςενημέρωσης για την υγιή εικόνα σώματος απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες, όμως υπάρχουνστοιχεία που αποδεικνύουν ότι και οι άνδρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανασφάλειεςκαι πολλές φορές σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ένα άτομο που επιζητά την επιβεβαίωση, σε βαθμόπου δεν γίνεται εμμονή, δείχνει ότι έχει υγιή κίνητρα βελτίωσης και δενεπαναπαύεται. Και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που πρόκειται να πουν ένα θετικόσχόλιο ή να αναδείξουν ένα «κρυφό ταλέντο» που δε δείχνει ο καθρέφτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ