ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πώς το "πράσινο" επιδρά στην ψυχική υγεία μας!

Πώς το "πράσινο" επιδρά στην ψυχική υγεία μας!

Σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, τα οποία μάλιστα διαρκούν, μπορούν να έχουν οι χώροι πρασίνου στις πόλεις,

Σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, τα οποία μάλιστα διαρκούν, μπορούν να έχουν οι χώροι πρασίνου στις πόλεις, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που

πραγματοποίησαν ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου του Έξετερ και δημοσιεύεται στο περιβαλλοντικό περιοδικό «Environmental Science & Technology».

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει το περιβάλλον όχι μόνο για τη σωματική, αλλά και για τη διανοητική υγεία και ισορροπία, υπενθυμίζοντας ότι το πράσινο στις πόλεις έχει ευεργετικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ίαν Άλκοκ, ανέλυσαν δεδομένα για πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Τα στοιχεία αφορούσαν δύο ομάδες ανθρώπων, μία που είχαν μετακινηθεί σε περιοχές με περισσότερο πράσινο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και μία άλλη που, αντίθετα, είχαν μετακινηθεί σε περιοχές με λιγότερο πράσινο.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, η μετακίνηση σε κάποιο μέρος που περιβάλλεται από περισσότερο πράσινο, όχι μόνο βελτιώνει άμεσα την ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά αυτή η βελτίωση διαρκεί για πολύ καιρό μετά την μετακίνηση.

Παράλληλα, έγινε σαφές ότι στους ανθρώπους που επρόκειτο να μετακινηθούν σε περιοχές με λιγότερο πράσινο, η επιδείνωση της ψυχικής υγείας τους ξεκίνησε πριν κιόλας μετακομίσουν.