ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η δημοτικότητα κρύβει «παγίδες» για την ψυχική υγεία

Οι πολλοί φίλοι τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελούν ένδειξη δημοτικότητας και ευτυχίας, όμως νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί τελικά να σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο.

Η δημοτικότητα κρύβει «παγίδες» για την ψυχική υγεία

Οι πολλοί φίλοι τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποτελούν ένδειξη δημοτικότητας και ευτυχίας, όμως νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί τελικά να σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο.

Ερευνητές από το Μέιν των ΗΠΑ συνέκριναν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με τους δείκτες ευτυχίας και ευεξίας σε περισσότερα από 16.000 άτομα, για περίοδο τεσσάρων ετών.

Όσοι είχαν κατηγοριοποιηθεί αρχικά ως εξωστρεφείς εκδήλωσαν σταδιακά άνοδο στους δείκτες ευεξίας. Ωστόσο, όσο οι δείκτες αυξάνονταν, τα άτομα αυτά παρουσίασαν έντονα σημάδια εσωστρέφειας και απομόνωσης.

Η διαπίστωση αυτή υποδεικνύει ότι οι πολλοί φίλοι μπορεί τελικά να οδηγήσουν στην έλλειψη κοινωνικότητας και να πυροδοτήσουν τη θλίψη και αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες των ερευνητών.

Το βασικό συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι η επίδραση της προσωπικότητας στην ευεξία του ατόμου είναι ισχυρότερη απ’ ότι η επίδραση της ευεξίας στην προσωπικότητα. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων είναι σημαντική για τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επισκόπηση Journal of Personality.