ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Μαθαίνουν καλύτερα τα αγγλικά όταν κινούνται!

Η ανάγκη κίνησης των παιδιών με Δ.Ε.Π.-Υ. είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης του, συνεπώς και του μαθησιακού προφίλ τους.

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Μαθαίνουν καλύτερα τα αγγλικά όταν κινούνται!

Η ένταξη της προκαθορισμένης, ως προς το είδος και τη διάρκειά της, κίνησης στο πλαίσιο της εκμάθησης των αγγλικών είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να διατηρηθεί θετικό το κίνητρο του παιδιού.

Επομένως, κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας υποστηρίζουμε το παιδί, ώστε να διοχετεύσει με οργανωμένο τρόπο τη φυσική ανάγκη του για κίνηση. Προσπαθούμε να τη μεταμορφώσουμε σε κίνηση με στόχο και σκοπό, προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας και, κυρίως, της αυτοπεποίθησης του παιδιού.

Στη διάρκεια του ειδικού μαθησιακού προγράμματος στην αγγλική γλώσσα μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες, ώστε με τη δική μας παρότρυνση τα παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. να κινηθούν στο χώρο, προτού τα ίδια νιώσουν την ανάγκη να << δραπετεύσουν >> από την καρέκλα του χώρου μελέτης.

Συχνά, τα παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. μας προειδοποιούν για την ανάγκη τους να κάνουν μια μικρή παύση από τη μαθησιακή δραστηριότητα. Μιλούν γρήγορα, προσπαθώντας να εισάγουν ένα νέο θέμα συζήτησης, διαφορετικό από το θέμα της μαθησιακής διαδικασίας. Κινούνται αδιάκοπα στην καρέκλα τους. Δεν συντονίζουν τα χέρια τους στα σωστά πλήκτρα του υπολογιστή.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε άμεσα τα λεκτικά και – κυρίως- τα μη λεκτικά μηνύματα που μας δίνει ένα παιδί με Δ.Ε.Π.-Υ.

Μπορούμε λοιπόν να παροτρύνουμε το παιδί να σηκωθεί, να κινηθεί σε ένα προκαθορισμένο χώρο και συγχρόνως να εκτελεί λεκτικές οδηγίες, ώστε να εξασκηθεί η συγκέντρωση της προσοχής του. Εντάσσοντας κινητικές δραστηριότητες σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής μάθησης των αγγλικών σε παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. ,ενισχύουμε το κίνητρο τους για αποτελεσματική μάθηση.

Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου Ψυχολόγος / Επιστημονική υπεύθυνη : www.specialenglish.gr

Διαβάστε επίσης

Καλοκαιρινά παιχνίδια για να αγαπήσουν τα αγγλικά

Παιχνίδια μνήμης για εξάσκηση των παιδιών στα αγγλικά

Τα παιδιά με μαθησιακές ανάγκες μπορούν να μάθουν αγγλικά!