ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Υπηρεσίες σε ψυχικά ασθενείς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα

Υπηρεσίες σε ψυχικά ασθενείς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα

Πρωτοβουλίες αναφορικά με την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας σε ψυχικά ασθενείς που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα, αναλαμβάνει ο διοικητής των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων Δαφνί και Δρομοκαίτειο κ. Παύλος Θεοδωράκης. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς, νοσηλεύονται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ - "Δαφνί") με το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, η σχετική εισήγηση του Παύλου Θεοδωράκη στο Δ.Σ. του ιδρύματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του ygeia 360 έχει ως εξής:

Είναι γνωστό ότι για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας με το άρθρο 69 δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό πλαίσιο κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας τους.

Παρακαλώ όπως προβείτε στη λήψη της απόφασης για μια σειρά από ενέργειες ανάπτυξης σχεδιασμού κλινικής διαχείρισης και εν γένει φροντίδας των ασθενών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Προτείνεται:

1. Να ζητηθεί από όλους τους Συντονιστές Διευθυντές Ψυχιάτρους να καταθέσουν προτάσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους ασθενείς του άρθρου 69. Οι προτάσεις δύνανται να αναφέρονται τόσο στο κλινικό, θεραπευτικό και επανενταξιακό πλαίσιο, αλλά και σε προτεινόμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στον τρόπο οργάνωσης των ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών.

2. Οργάνωση Τεχνικής Αξιολόγησης των τρεχουσών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχει το Νοσοκομείο μας στους ασθενείς με άρθρο 69 από αναγνωρισμένου κύρους διεθνείς εμπειρογνώμονες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

3. Να ζητηθεί πρόταση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψυχοιατροδικαστικών υπηρεσιών από την Ελληνική Ψυχοιατροδικαστική Εταιρεία.

4. Αξιολόγηση όλων των ασθενών με άρθρο 69 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας από 3μελή επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ειδικών στην ψυχοιατροδικαστική με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Δουζένη με σκοπό την βελτιστοποίηση του ατομικού θεραπευτικού πλαισίου εκάστου ασθενούς, σε συνεργασία με τους θεράποντες Ιατρούς του Νοσοκομείου.

5. Η δημιουργία ομάδας εργασίας με πρόεδρο τον Ψυχίατρο κ. Τσόπελα Χρήστο και μέλη τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Μούγια Βασιλική και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Φραγοπούλου Μαρία για τον συντονισμό των ανωτέρω ενεργειών.

Διαβάστε ακόμη:

Αυτοκτονίες: Δεν τηρούν την δεοντολογία τα ελληνικά ΜΜΕ

Επιστολή Παπακώστα στον Επίτροπο Andor, ζητώντας επειγόντως 30 εκατ. ευρώ

BEST OF NETWORK